Blog

Unie van waterschappen innovatiedag 2016

De waterschappen hebben enkele jaren geleden een traject ingezet naar een betere samenwerking met de markt en professionalisering van hun opdrachtgeverschap. De basis hiervoor werd in 2014 vastgelegd in de marktvisie De waterschappen als publieke opdrachtgever.
In het nieuwe visiedocument De waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing zijn 3 bouwstenen benoemd die moeten bijdragen aan vernieuwing in de waterschapsmarkt: maximale maatschappelijke waarde, de mens centraal en een gezonde bouwkolom.
Doordat opdrachtgevers en opdrachtnemers het vervolg op de marktvisie samen hebben opgesteld, zijn ze het unaniem eens over de urgentie en noodzaak voor betere samenwerking. Het is gericht op het ‘doen’, met het gezamenlijke doel om als sector bij te dragen aan droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland. Zie hier de innovatieprojecten.
Het visiedocument is opgesteld door de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, UNETO-VNI en ENVAQUA. Ook de uitvoering van het hierbij behorende activiteitenplan ligt bij deze partijen. Buillding Changes heeft namens MKB infra een workshop gezonde bouwkolom gegeven met een open dialoog. Voor de projecten en de samenwerking uvW met de markt is een film gemaakt. Zie hier de film.