Co-Creatie in de Praktijk

Building Changes en Jonge Geesten bundelen hun krachten op het gebied van Co-Creatie. Samen bieden ze het ontwikkelprogramma 'Co-creatie in de praktijk' aan. In dit programma wordt co-creatie gebruikt als tool om doelmatig te beslissen en zaken praktisch aan te pakken.
Het basisprogramma ‘Co-creatie in de praktijk’ wordt aangeboden in een persoonlijke, praktische en veilige leeromgeving. Hierin kijken wij, gedurende twee dagen, samen naar de huidige (sociale) uitdagingen op het gebied van samenwerken, cultuur en duurzaamheid. Hierdoor kunnen wij gezamenlijk ontdekken hoe het komt dat collectief resultaten worden geproduceerd die, individueel niemand wil creëren.

We laten u in het basisprogramma Co-creatie kennismaken met de aanleidingen tot deze problemen en welke oplossingen hiervoor zijn. Hiermee kunt u met uw organisatie een verschuiving maken naar meer flexibele, natuurlijke vormen van leiderschap, waarin de persoon en netwerken een grote rol spelen. Dit vraagt om inzicht, reflectie en actiegerichtheid.
Samen met onze experts neemt u plaats in de ‘driver’s seat’ van innovatie en verandering. Wij laten u kennismaken met kaders die je in staat zullen stellen de verschillende fasen, om tot co-creatie te komen, te herkennen en toe te passen.

We staan stil bij een manier om meer bewustwording bij uzelf, project en/of organisatie te creëren met als doel een complexe verandering teweeg te brengen. Dit doen we op verschillende niveaus:
• Persoonlijk; door kennis te verrijken en aan zelfreflectie te doen
• Praktisch; Leren door te Doen waarin het geleerde direct in praktijk toegepast wordt
• Relationeel; door met andere deelnemers te verbinden
• Ondernemend; door de mogelijkheid je eigen (organisatie)cases in te brengen en te toetsen binnen een veilige omgeving
• Innovatief: door, naar aanleiding van de cases, een (multi)generationeel team te vormen
• Collectief; door tijdens de sessies samen met andere deelnemers ‘real time’ te leren
• Spiritueel; door (zelf)observatie ‘de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn’
• Persoonlijk Leiderschap; door meer inzicht te krijgen in je toekomstpotentie en daarvoor scenario’s te ontwikkelen

Wilt u meer weten over deze training of wilt u zich hiervoor opgeven? Mail dan naar Dilara Akca (opleidingen@buildingchanges.nl).