Opleidingen

Uw voortgang is ons uitgangspunt. U krijgt een maatwerkaanpak die aansluit bij de fase van ontwikkeling waarin u zich bevindt.

Om u te ondersteunen in het zetten van de juiste stappen, hebben we de leerfasen van Maslov gebruikt om ons aanbod overzichtelijk weer te geven:

 opleding

      

 

 Wilt u projecten maken met bijvoorbeeld:

-Duurzame energie
-Voordelen voor de omgeving
-Slimme logistiek en met Duurzame en innovatieve materialen of voor BIM?

Dan zijn dit de werksessies die u zoekt.

• 1ste niveau: hierbij wordt in een sessie van 1 uur, bijvoorbeeld: duurzaamheid verklaard aan de hand van de terminologie en verteld dat duurzaamheid niet duurder hoeft te zijn en dat je cyclisch moet denken.
• 2de niveau: is een workshop van 2,5 uur die terugpakt op het eerste niveau en leert u daarnaast hoe u te werk moet gaan met diverse tools, die u kunt toepassen in uw werk met diverse plan fases.
• 3de niveau: in de masterclass (met thuisstudie totaal 30 uur) wordt niveau 1 en 2 behandeld in 1 dag en daarna gaat u aan de slag met een praktijkcase en zorgt u dat u bijvoorbeeld voor duurzaamheid in de levenscyclus duurzame producten toepast in uw eigen project. Zodat duurzaamheid in een project met aanleg, onderhoud en afbraak niet duurder is dan een regulier project. Dit om het te kunnen toepassen in uw eigen projecten.

Het is een opleidingsplan die bestaat uit 3 delen waarbij je een volledig traject kan volgen.
Je kan kiezen uit het volgen van enkele of het gehele proces met 3 werksessies. Dit, zodat iedereen op zijn eigen interesseniveau, zijn kennis en kunde kan verdiepen op het gebied van duurzaamheid. 

Nieuw! Co-Creatie in de Praktijk

Building Changes en Jonge Geesten bundelen hun krachten op het gebied van Co-Creatie. Samen bieden ze het ontwikkelprogramma 'Co-creatie in de praktijk' aan. In dit programma wordt co-creatie gebruikt als tool om doelmatig te beslissen en zaken praktisch aan te pakken.
Het basisprogramma ‘Co-creatie in de praktijk’ wordt aangeboden in een persoonlijke, praktische en veilige leeromgeving. Hierin kijken wij, gedurende twee dagen, samen naar de huidige (sociale) uitdagingen op het gebied van samenwerken, cultuur en duurzaamheid. Hierdoor kunnen wij gezamenlijk ontdekken hoe het komt dat collectief resultaten worden geproduceerd die, individueel niemand wil creëren.

We laten u in het basisprogramma Co-creatie kennismaken met de aanleidingen tot deze problemen en welke oplossingen hiervoor zijn. Hiermee kunt u met uw organisatie een verschuiving maken naar meer flexibele, natuurlijke vormen van leiderschap, waarin de persoon en netwerken een grote rol spelen. Dit vraagt om inzicht, reflectie en actiegerichtheid.
Samen met onze experts neemt u plaats in de ‘driver’s seat’ van innovatie en verandering. Wij laten u kennismaken met kaders die je in staat zullen stellen de verschillende fasen, om tot co-creatie te komen, te herkennen en toe te passen.

We staan stil bij een manier om meer bewustwording bij uzelf, project en/of organisatie te creëren met als doel een complexe verandering teweeg te brengen. Dit doen we op verschillende niveaus:
• Persoonlijk; door kennis te verrijken en aan zelfreflectie te doen
• Praktisch; Leren door te Doen waarin het geleerde direct in praktijk toegepast wordt
• Relationeel; door met andere deelnemers te verbinden
• Ondernemend; door de mogelijkheid je eigen (organisatie)cases in te brengen en te toetsen binnen een veilige omgeving
• Innovatief: door, naar aanleiding van de cases, een (multi)generationeel team te vormen
• Collectief; door tijdens de sessies samen met andere deelnemers ‘real time’ te leren
• Spiritueel; door (zelf)observatie ‘de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn’
• Persoonlijk Leiderschap; door meer inzicht te krijgen in je toekomstpotentie en daarvoor scenario’s te ontwikkelen

Wilt u meer weten over deze training of wilt u zich hiervoor opgeven? Mail dan naar Dilara Akca (opleidingen@buildingchanges.nl).

Verder

Ook voor het: Nieuwe werken (Marktvisies RWS/Waterschap en de Leidende principes), EMVI, Klimaatbestendige Stad, Duurzaam GWW en BIM, toepassen (D)uurzaamheidsscan leveren we (de) kennis of opleiding(en) 'op maat'.

Wij realiseren ons dat de bovenstaande aanpak niet op elk vlak de beste keus is voor uw organisatie. Daarom werken wij in een aantal gevallen met gespecialiseerde partners die onder onze verantwoordelijkheid u toch de gevraagde kwaliteit kunnen leveren. Daarnaast zijn we betrokken in verschillende sectorgerelateerde initiatieven die u kunnen helpen met uw vraagstukken op het gebied van markt, kennis, financiering en samenwerking.

Duurzaam Bouwen