Wat doen we

Verbinden, adviseren, kennis inbrengen en begeleiden

Onze visie: We willen dat de bouwsector weer een volwaardige partner wordt bij het oplossen van de problemen in de wereld, zodat de bouwsector weer de lead neemt als sector op issues zoals duurzaamheid, energie en klimaatbestendigheid. Dat ze weer proactief, daadkrachtig en oplossingsgericht acteert. Dat kan alleen door slimmer te werken i.p.v. harder te werken. En dat betekent ook meer doen in plaats van teveel te praten en te weinig concrete meters te maken.

[Waarom] wij willen een bijdrage leveren aan de transitie naar een gezonde en leuke bouwsector, zodat zij meer innovatief, aantrekkelijk en winstgevend wordt;

[hoe] onze dienstverlening staat in het teken van duurzame samenwerkingsrelaties met onze klanten en partners, waarbij gelijkwaardigheid, kennisoverdracht en verantwoordelijkheid nemen centraal staan;

[wat] wij leveren praktische instrumenten en ondersteuning, zodat wij gezamenlijk innovatieve oplossingen kunnen bedenken, ontwikkelen en exploiteren;

[onze missie] we willen opdrachtgevers en -nemers triggeren om op een nieuwe manier samen te werken, waarbij we ons richten op de volgende thema's:

  1. Duurzaam GWW: het praktisch stimuleren van circulaire economie en van duurzaamheid
  2. Informatiemanagement en processen: BIM Campus met het www.bimloket.nl: Inbedden van nieuwe technologiën met ICT
  3. Open Samenwerken: Convenantenaanpak het samenwerken om innovatie te stimuleren
  4. Vitaal Ondernemen en innovatie: Zichtbaar maken en benutten van de volle potentie van uw werknemers en/of nieuwe producten 

Resultaten zijn openbaar

De inzichten en ervaringen die Building Changes samen met u opdoet kunnen dienen als voorbeeld voor anderen. Hierdoor heeft de sector als geheel voordeel van de resultaten en vernieuwingen, voor meer informatie zie de website: www.buitenruimte.eu