Wie zijn we

Samen maken we werk van verandering

Samen met u willen wij op basis van concrete projecten vele vormen van innovatie direct toetsen aan de praktijk: toegevoegde waarde bieden door vernieuwing vanuit doen! Om van daaruit als ultieme missie de aanjager en wegbereider van permanente ontwikkelingen in alle facetten van de bouwsector te zijn. Projecten kunnen worden geïnitieerd door opdrachtgever, kennis- en wetenschap of opdrachtnemer.

Wij stellen ons graag aan u voor:

 • Jaap kolk

  Jaap Kolk

  Wij hebben een gezamenlijk belang: door focus en onderscheid aan te brengen (door bijv. ketenoverstijgend te werken) bij onszelf, onze klanten en onze partners kunnen we allen efficiënter werken en dus ook meer geld verdienen en/of besparen. De oplossing is altijd op maat en daarom onderscheidend. Ons uitgangspunt is onszelf overbodig maken en altijd een oplossing op maat te beiden. Dat maakt ons onderscheidend. Dat zorgt voor verandering.

  Innovatie in de gebouwde omgeving is voor mij het sleutelwoord waaraan ik mijn werkpassie ontleen. Meer dan 10 jaar geleden ben ik in de wereld van verbeteren, veranderen en vernieuwen beland en heb zeer uiteenlopende innovaties vormgegeven. Ik heb met name expertise en netwerk opgebouwd in BIM, duurzaamheid en ouderenhuisvesting.

  Ik denk van nature in kansen. Het liefst buiten de gebaande paden, maar wel binnen de gestelde kaders. Vaak leidt dit tot onorthodoxe oplossingen en interessante nieuwe wegen. Ik luister en stel de juiste vragen, maar kan ook kritisch zijn wanneer de situatie daarom vraagt.

  Mede door mijn profiel als ingenieur én bedrijfskundige in de bouw kan ik makkelijk bruggen slaan tussen de technische wereld en de ‘zachtere’ kant van organisatie en management. De bedrijven en samenwerkingsverbanden waarmee ik innovatietrajecten doorlopen heb, hebben daarvan kunnen profiteren: meer focus en meer toegevoegde waarde van de innovatie én het bedrijf!

   

  Lees verder
 • Lisanne Dorlas

  Lisanne Dorlas

  Hiervoor heeft Lisanne gewerkt voor een multinational op verschillende marketing- en teammanagement functies. Bij Building Changes houdt ze zich bezig met het optimaliseren van het aanbod aan onze klanten. Bij klanten adviseert ze over de ontwikkeling van een propositie rondom producten en de lancering in de keten. Bij Building Changes zorgt ze dat we de professionaliteit die we naar buiten uitdragen ook intern verbinden. Doordat ze niet belast is met kennis van de sector kan ze vanaf buiten structuur aan brengen in zaken. Ze is van nature oplossingsgericht en een verbinder.

  Lees verder
 • RensMetz2011

  Rens Metz

  Een gezonde bouw- en installatiesector  zorgt niet alleen voor duurzame oplossingen voor huisvesting, mobiliteit en veiligheid, ze is ook een belangrijke pijler voor de welvaart in Nederland . Voorwaarde is wel dat ze mee vernieuwt met de ontwikkelingen in andere sectoren. Meer aandacht  dus voor integrale projectoverschrijdende oplossingen, waarbij de industrie en andere ketenpartijen een gelijkwaardige rol spelen; betere aansluiting op vragen van de klant met nieuwe businessmodellen,  met minder faalkosten,  betere resultaten en ook nog duurzaam gerealiseerd. Input van andere sectoren als o.a. maakindustrie en creatieve industrie zijn noodzakelijk om duurzame innovaties te vinden om vervolgens succesvol te implementeren.

  Ruim 35 jaar draag ik bij aan de vernieuwing van de sector, zowel vanuit de industrie, de projectontwikkeling als  de realisatie; o.a. als producent van afbouwproducten, als aanjager van consument gericht bouwen en als ontwikkelaar  van innovatief renoveren.  De laatste jaren zijn vooral gericht op het activeren van vernieuwing bij MKB-ers  in de bouw-  installatiesector. Ook onderwijs ik professionals in het vak “waarde creatie” bij een masteropleiding voor Integraal Ontwerpen. De kennis en ervaring  als manager, verbinder, aanjager en coach zet ik graag en met veel enthousiasme in  vanuit Building Changes om ondernemingen te helpen zich te vernieuwen.  

   

  Persoonlijke Quote:

  Als ketensamenwerking alleen partijen in de keten betreft leidt die aanpak hoogstens tot suboptimale verbeteringen. Werkelijk succesvolle vernieuwingen vragen om betrokkenheid van nieuwe toetreders uit andere sectoren. Van keten naar netwerk.

  Lees verder
 • Floor

  Floor van der Kemp

  Vanuit de ervaring als Projectleider realisatie vastgoed projecten, heb ik de laatste jaren een initiërende rol gehad bij de aanpak van integrale gebiedsontwikkeling. De afgelopen periode heb ik o.a. gewerkt voor de Woonbron en de ontwikkelingen in Hoogvliet, Heijplaat en Pernis. Door de integrale ontwikkeling is het inzicht ontstaan om met en vanuit de bewoners in een gebied de ontwikkeling vorm te geven. Belangrijke pijlers zijn voor mij: duurzaamheid en innovatie in de vorm van gebiedsontwikkeling door bewonersparticipatie en het creëren van werkgelegenheid. En dan vooral het verbinden van meerdere partijen, waardoor kansen en ideeën ontstaan die bij de traditionele werkwijze niet boven water komen. Mijn kwaliteit is de juiste partijen aan elkaar verbinden, zodat er voor eenieder een meerwaarde ontstaat. Mijn passie is om in woonwijken de werkzaamheden met én door de bewoners uit te voeren. En juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Of de werkzaamheden als een leer- werkproject uit te voeren. Hierdoor worden bewoners weer trots op hun woonomgeving en wordt daarnaast ook een economisch belang gediend.

   

  Persoonlijke Quote:

  “Als je met vertrouwen samenwerkt en daarbij ieders talenten optimaal weet in te zetten, is succes verzekerd”

  Share

  Lees verder
 • Rene de Kwaadsteniet

  René de Kwaadsteniet

  De afgelopen jaren heb ik mij via verschillende functies in de bouwsector weten te specialiseren in project-, proces-, contract-, risico en verandermanagement. De opgebouwde kennis en ervaring heb ik nationaal en internationaal kunnen opbouwen in verschillende functies. Van uitvoerder tot directeur binnen organisaties als van Bredero en Volker Wessels, maar ook aan de opdrachtgeverszijde bij de Nederlandse Spoorwegen. Vanuit verandermanagement heb ik een belangrijke bijdrage geleverd aan de privatisering van de railbedrijven vanuit de NS naar de 3 grote Railbedrijven en de realisatie van Volker Rail. Successen heb ik behaald door organisaties en mensen mee te nemen vanuit visie en ambitie naar toegevoegde waarde, waarbij zowel technische als sociale vaardigheden de sleutel tot succes vormden. De laatste jaren heb ik mij  bij Aannemersfederatie Nederland ingezet als secretaris Innovatie om vanuit bewustwording en informeren het MKB in de bouw te ondersteunen en te faciliteren in kansen en ontwikkelingen in de bouwsector.

   

  Persoonlijke Quote:

  “Innovatie en vernieuwing beginnen bij ambitie en verlangen, maar wanneer de oude angsten groter zijn dan het verlangen gebeurt er niets.”

  Share

  Lees verder
 • Nico Heijmen 4

  Nico Heijmen

  Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van innovatieve (uitvoerende-) projecten binnen het krachtenveld van opdrachtgever, kennis- en wetenschap en marktpartijen. Deze specialisatie is opgebouwd door kennis en ervaring binnen de bouwsector. Vanaf 1993 ben ik zelfstandig ondernemer en gestart met het opzetten van een bouwonderneming. Door avondopleidingen (o.a. wo, bedrijfskunde en veranderingsmanagement) gespecialiseerd in (cultuur-) veranderingstrajecten gericht op de bouwsector, ben ik vanaf 2003 als verandermanager bedrijfsreorganisaties gaan doorvoeren. Bij deze trajecten is mijn visie vooral om vanuit de kern van een bedrijf of organisatie te kijken naar de alsmaar veranderende marktomstandigheden, en hier de interne organisatie op aan te passen. In de periode 2007 t/m 2011 ben ik betrokken geweest bij een door de overheid gesubsidieerd programma, dat vooral gericht was op een cultuurverandering binnen de sector. Mijn bijdrage binnen dit programma was gericht op het organiseren van workshops, het begeleiden van onderzoeken op het gebied van Integriteit en Transparantie, een leidraad voor transparantie ontwikkelen en het bijwonen van regionale bijeenkomsten.


  Persoonlijke Quote:

  “Iedere dag dat je met innovatie bezig bent komt het succes dichterbij, maar eenmaal gestopt is het een mislukking geworden.”

  Share

  Lees verder