-->

Bouwen aan verandering

Forumcaf├ę

10:00 - 12:00
5 juli 2019

De Utrechter (Social Impact Factory) Vredenburg 40, Utrecht

De bouwsector is erg gevoelig voor de conjunctuur en dat heeft effect op zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. In tijden van crisis is de concurrentie tussen marktpartijen fel, in tijden van economische bloei schuift die strijd juist op naar opdrachtgevers. 
Om de grote opgave waar de bouwsector voor staat aan te kunnen, is er behoefte aan stabiliteit en continuïteit. Inzicht in de (middel)lange termijn opgave en een goede timing van tenders zouden daaraan kunnen bijdragen.

 

Programma 

Aan een drietal stamtafels willen we met elkaar in gesprek gaan. Aan iedere tafel zit een gastheer of -vrouw, en schuiven zowel deelnemers van marktpartijen als van opdrachtgevers aan. Zo kunnen we in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden delen en begrip krijgen voor elkaars belangen en overwegingen. De drie gesprekstafels zijn als volgt georganiseerd: 

 

Gesprekstafel 1: Samenwerking tussen opdrachtgevers onderling 

Het doel van samenwerken tussen opdrachtgevers is elkaar minder te beconcurreren zodat de juiste partij voor een opgave gevonden kan worden. Hierdoor ontstaat meer continuïteit in het vraagvolume naar de markt. Maar: 

  • Hoe beslis je met gebundelde informatie uit de inkoopplanningen wanneer je aanbesteedt?
  • Welke onderlinge overleggen en afstemmingen zijn nodig?
  • Wat doe je wanneer je, ondanks grote drukte, toch moet aanbesteden?

Tafelheren zijn Chris Klunder (Hoogwater Beschermingsprogramma) en Tufail Ghauharali (Akida). 

 

Gesprekstafel 2: Samenwerking tussen markt en opdrachtgevers 

Door betere informatievoorziening kunnen marktpartijen beter kiezen welke tenders bij hun expertise en bedrijfsprofiel passen. Opdrachtgevers krijgen daardoor passendere aanbiedingen voor hun opgave, maar: 

  •  Welke informatie is nodig om de goede keuze om in te schrijven te maken?
  •  Op welk moment kan bepaalde informatie wel of niet worden gedeeld?
  •  Hoe ga je er mee om als door externe invloeden projecten verschuiven?

Tafelheer is Bart Suijkerbuijk (TU Delft) en …  


Gesprekstafel 3: Samenwerking tussen marktpartijen onderling 

Met de juiste informatie op het juiste moment wordt het voor marktpartijen beter mogelijk om in te schatten welke investeringen of ketensamenwerking in de toekomst nodig is. De kans om deze investering terug te verdienen wordt beter voorspelbaar omdat er een goed overzicht is van het aantal komende projecten in de sector en wat de inhoud van deze projecten is. Maar: 

  •  Welke informatie is op welk moment nodig om tijdig te kunnen investeren?
  •  Welke informatie is op welk moment nodig om de juiste partnerschappen of combinaties aan te gaan?
  •  Op welke wijze ga je om met mogelijk risico’s van werkverdeling en andere integriteitskwesties? 

Tafelheren zijn Tom van Eck (Bouwend Nederland) en Marten Klein (Gemeente Amsterdam). 
Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw, zal haar visie geven op de invloed van samenwerken op de conjunctuur. 
 
Aanmelden voor het FORUM café kan via onderstaande link. 
http://www.opdrachtgeversforum.nl/forumcafe-samenwerken-aan-continuiteit