-->

Bouwen aan verandering

Samenwerken met BIM

13:00 - 17:00
20 juni 2018

Arnhem

Gemeentelijk ingenieursbureaus krijgen steeds meer te maken met de kansen en risico’s van toenemende digitalisering en de daarmee gepaard gaande complexiteit in informatiemanagement. Ze hebben te maken met verschillende partijen die ons allemaal andersoortige vragen stellen. De burger verwacht bijvoorbeeld minimale hinder en maximale participatie en transparantie, het interne gemeentelijk apparaat verwacht dat het optimaal in control zijn en leveren van kwaliteit en de marktpartijen verwachten onder andere dat ze een goede gesprekspartner kunnen zijn.

Hier valt natuurlijk wel het een en ander op af te dingen, maar de geschetste situatie bestaat wel degelijk. En het heeft voornamelijk invloed op hoe processen gevoerd worden en hoe omgegaan wordt met (eigen) informatie. Er zijn verschillende ontwikkelingen die hierop inspelen, maar de meest in het oog springende is BIM (bouwwerk informatie model). Hoewel deze term uit de B&U komt, zijn er zeer veel parallellen te trekken met het werk wat in de openbare ruimte gedaan wordt. Om deze ontwikkeling(en) af te tasten en te onderzoeken of er draagvlak voor het gezamenlijk oppakken ervan is, wordt een bijeenkomst georganiseerd. In de regio Arnhem komen de ingenieursbureaus van de grotere gemeenten bij elkaar om onder begeleiding van Building Changes ervaringen uit te wisselen en te kijken naar eventuele samenwerking.