-->

Bouwen aan verandering

Masterclass Infiltrerende stad

14:00 - 16:00
21 maart 2019

The Green Village, Delft

Uitnodiging Masterclass
Infiltrerende Stad #1

Sinds september 2018 loopt het project infiltrerende stad. In dit project wordt middels praktijkonderzoek tussen verschillende hogescholen, ondernemers, gemeenten en waterschappen meer inzicht gecreëerd in de praktische toepasbaarheid van innovaties in weg en rioolontwerp die behalve infiltreren ook het (regen)water langer vasthouden en ondergronds vertraagd afvoeren. Er is binnen het onderzoek naar deze innovaties vaak sprake van één of meer combinaties aan technieken bijvoorbeeld waterdoorlatende verharding, ondergronds aan -en afvoer via kolken, zijdelings infiltratie langs de nieuwe verharding, zuivering van regenwater en aanvulling van dieper grondwater middels infiltratie. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de onderzoekmatige invulling van werkpakketten 1 en 2 binnen het project infiltrerende stad.

 

Graag willen we de huidige stand van zaken aangaande het project met jullie delen middels een Masterclass Infiltrerende Stad #1 op donderdag 21 maart. Behalve het delen van de resultaten tot nu toe willen we ook een doorkijk geven naar wat er op korte en middellange termijn onderzocht wordt.

 

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, niet getreurd het voornemen is vaker dergelijke masterclasses te geven. Belangrijk streven van deze eerste Masterclass is het vastleggen van zowel de inhoud als de praktische kant van deze middag door gebruik te maken toegankelijke kennis -en beeldmateriaal. Mocht je zelf niet aanwezig kunnen zijn of juist collega’s kennen die in de toekomst graag op de hoogte gehouden willen worden (aangaande dit onderzoek) laat dit ons dan weten.

 

Programma donderdag 21 maart

 

13:00 - 13:30 uur           Inloop bij de TU Bouwcampus

13:30 - 13:50 uur           Voorbereiding kick-off / officeel werken

13:50 - 14:00 uur           Ontvangst en officieel welkom

14:00 - 14:10 uur           Toelichting uitvoering proeven, meetprotocol en meta data

14:10 - 14:25 uur           Praktijk Infiltratie capaciteit & drainage (in relatie tot full scale proef)

14:25 - 14:40 uur           Richtlijnen voorontwerp infiltrerende voorzieningen

14:40 - 14:55 uur           Praktijkervaring(en) functioneren (midden)lange termijn door gemeenten

14:55 - 15:00 uur           Van theorie naar praktijk -> full scale testen op TGV

15:00 - 15:25 uur           Uitvoeren full scale test Urban Rainshell (EWB) @ The Green Village

15:25 - 15:50 uur           Uitvoeren full scale test Drainvast

15:50 - 16:15 uur           Uitvoeren extreme neerslag belasting (middels full scale test) Bufferflock

16:15 - 17:15 uur           Borrel in The Green Village

 

De Masterclass vindt plaats in Delft op onderstaande adressen: 

  • TU Bouwcampus: Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft, Nederland
  • The Green Village (ookwel bekend als waterstraat): Van Den Broekweg 4, 2628 CR Delft, Nederland

Klik hier om je aan te melden

Of stuur een mail naar Duurzamehavenstad@hr.nl o.v.v. masterclass