-->

Bouwen aan verandering

Eisen en contractvormen bij BIM-projecten

13:00 - 17:00
22 maart 2018

Den Haag

Het BIMplatform Zuid-Holland brengt opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW samen om hun BIM vraagstukken op te pakken. Veel vraagstukken hebben betrekking op eisen en gerelateerde contractvormen en hoe dit vanuit de opdrachtgever én opdrachtnemer opgepakt kan worden. Tijdens de bijeenkomst staan praktijkervaringen en -aanpak centraal en zal samen met de  deelnemers gezocht worden naar aansluiting op hun eigen situatie. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met Jaap Kolk.