-->

Bouwen aan verandering

Themabijeenkomst Vakgroep Rioleringen & Bestratingen

16:00 - 21:00
27 maart 2018

Zeist

Klimaatverandering zet het leefklimaat en het watersysteem in de stad steeds meer onder druk (VNG, 2016). Als gevolg van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, moeten alle gemeenten vanaf 2020 bij herinrichting rekening houden met de klimaatveranderingen en de stad klimaatbestendig inrichten.

Een belangrijk aspect daarin is hoe klimaatbestendigheid door de inrichters en beheerders van de openbare ruimte wordt opgepakt. Binnen het TKI Deltatechnologie programma werken wij (Building Changes, Hogeschool van Amsterdam, MKB-Infra) met partners aan het project ‘Klimaatwerk in uitvoering!’. Ons doel is het vertalen van onderzoeksresultaten naar bruikbare inzichten en hulpmiddelen voor aannemers. 

 

N.a.v. een presentatie van Jeroen Kluck Hogeschool van Amsterdam over de resultaten en het nieuwe programma wordt met de leden gesproken op welke wijze aannemers kunnen bijdragen aan klimaat adaptatie.

Klimaat past ook in uw straatje

http://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/publicaties/publicaties-algemeen/voorbeeldenboek-klimaatbestendige-stad-2.html

Themabijeenkomst Vakgroep Rioleringen & Bestratingen over ‘Geld verdienen door duurzame inrichting van de openbare ruimte’

27 maart 2018 Zeist

http://www.bouwendnederland.nl/kalender/10787430/thema-bijeenkomst-vakgroep-rioleringen-en-bestratingen

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Geert-Jan Verkade

gjv@buildingchanges.nl of 06-52 10 62 26