-->

Bouwen aan verandering

Buitenruimte Infralokaal Klimaat adaptatie in de GWW

12:30 - 16:00
27 september 2018

Veenendaal

Klimaat adaptatie in de GWW: Wat doet u daarmee?

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Dit leidt in de stad tot wateroverlast met schade, de droogte leidt tot dalende grondwaterstanden en problemen met funderingen, droogte leidt ook tot schade aan stedelijk groen en hitte geeft gezondheidsproblemen.

Laat u informeren

De noodzaak van klimaatbestendige inrichting is duidelijk. Nu nog op lokaal (gemeentelijk niveau) in de praktijkbrengen. Hoe komt het van wetenschap naar concrete uitvoeringsplannen? Daar werken aannemers en gemeenten in open convenanten en het programma klimaatwerk in uitvoering met de Hogeschool van Amsterdam, Rotterdam en de Hanzehogeschool samen aan.

Programma:

12.30 Inloop

13.00 Welkom door Philip van Nieuwenhuizen (voorzitter MKB Infra)

13.20 Introductie Klimaatbestendige Stad: de resultaten tot nu.

13.40 Presentatie over het lopende onderzoek naar Hittebestendige Stad

14.30 Introductie de Infiltrerende Stad: over het functioneren van waterpasserende verharding in Nederland

15.00 Interactieve sessie: Hoe kunnen we komen tot klimaatbestendige aanbestedingen?

16.00 Einde Infralokaal

Adres:

MKB-Infra, Nieuweweg 226, 3905 LT Veenendaal

 

Wilt u zich aanmelden?

Of wilt u meer informatie? Neem contact op met Geert-Jan Verkade

 

Meer informatie:

http://www.buitenruimte.info/themas/klimaatwerk-in-uitvoering/onderzoek-klimaatwerk/

Publicatie Klimaat past ook in uw straatje http://www.buitenruimte.info/publicaties/het-klimaat-past-ook-in-uw-straatje/

Zie ook Jeroen Kluck op een vandaag http://www.buitenruimte.info/themas/klimaatwerk-in-uitvoering/