-->

Bouwen aan verandering

Infralokaal Klimaatadaptatie in de Bouw en Openbare Ruimte

14:00 - 15:00
27 november 2018

Gemeentehuis Maassluis

Klimaatadaptatie in de Bouw en Openbare Ruimte

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. In steden is er meer schade door wateroverlast, terwijl droogte leidt tot problemen met funderingen en stedelijk groen door lage grondwaterstanden. Hitte geeft tal van problemen: van gezondheidsproblemen tot problemen met infrastructuur.

Gemeenten hebben de opdracht om vanaf 2020 wijken/straten klimaatbestendig (her) in te richten.

De noodzaak van een klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte is duidelijk. Nu nog in de praktijk brengen! Vanuit het programma ‘Klimaatwerk in uitvoering’ werken aannemers en gemeenten hier gezamenlijk aan.

Tijdens Infralokaal op 27 november presenteren wij de laatste inzichten en verkennen we graag met u de mogelijkheden tot verdere samenwerking en slimmere aanbestedingen voor een klimaatbestendige stad.

Locatie gemeentehuis Maassluis
Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis

 

Aanvang 14.00 uur

 1. Welkom en opening
  Geert-Jan Verkade Building Changes
 2. Maassluis Rainproof
  Marc van der Leeuw gemeente Maassluis
 3. Introductie klimaatadaptatie in de praktijk
  Tom Schoenmaker gemeente Huizen/Hogeschool van Amsterdam
  Klimaatverandering, gemeentelijke Strestesten, kosten en baten van klimaatbestendige inrichting
 4. Waterdoorlatende verhardingen
  Andre Houtepen Rotterdam/ Floris van de Boogaard Hanze Hogeschool
  Wat werkt wel wat werk niet, ervaringen in Rotterdam
 5. Wijktypologie en leefstijlen
  Karel Ossewaarde Gebiedsmanagers
  Klimaat-adaptieve leefstijlen: elke leefstijl heeft een eigen voorkeur
 6. Participatie van bewoners mbv Digitale enquête
  Karel Ossewaarde Gebiedsmanagers

Afsluiting 16.30 uur