-->

Bouwen aan verandering

Webinar 'Aan de slag met BIM'

Informatiemanagement

13:00 - 14:30
19 november 2020

Online webinar via MS Teams


We staan gezamenlijk als ketenpartners voor grote opgaven in de bouw: onderhoud en vervanging met uitdagende maatschappelijke opgaven. Daarnaast is er een nieuwe wet- en regelgeving die op korte termijn gaat meespelen. Digitalisering kan een grote meerwaarde betekenen om in te kunnen spelen op deze maatschappelijke belangen. Tijdens deze interactieve webinar vertellen wij u hoe BIM een meerwaarde kan bieden voor het verbeteren van de bouwprocessen. Daarnaast helpen wij u met de eerste stap om aan de slag te gaan met BIM. Meld u aan en u ontvangt een dag van tevoren een link naar de MS Teams.

Wat komt er aan de orde tijdens het webinar?

  • Het nut, het waarom, de visie & de meerwaarde: Wat is BIM en waarom moet ik hiermee aan de slag? Wat levert het op voor de keten? – Door Ronald Zandbergen, Voorzitter RegioIngenieur​
  • ​Het complete beeld met de BIM-routekaart – Door Jaap Kolk, Building Changes
  • Hoe zet ik de eerste stap met BIM en hoe kan ik het verkopen in mijn organisatie? Toelichting leerprogramma Slim met BIM – Colinda den Dijker, Rondom GWW

Digitalisering: een belangrijke ‘aanjager’ voor:

  • Een versnelling in ketenontwikkeling, met tegelijkertijd economische besparingen en het realiseren van innovaties.
  • ​Het mogelijk maken van een productiviteitssprong, rekening houdend met de komende vervangingsopgaven en schaarste aan vakmanschap (voorbereidend + realiserend).
  • ​Flexibiliteit in werklocaties, rekening houdend met de 1,5 meter economie en de gecreëerde behoefte op lange termijn om op afstand een project te kunnen volgen.

De hoofdredenen voor deelname aan het leerprogramma Slim met BIM:

  • Een versnelling in tijdige ketenontwikkeling in de maatschappelijke opgaven, waarin omgevingswet, private kwaliteitsborging en tegelijkertijd economische besparingen met verregaande digitalisering onmisbaar wordt.
  • ​Informatie over assets en dataoverdracht in projecten is steeds meer aan de orde, naast het fysieke GWW-product is een digitaal product noodzakelijk.
  • ​Vraag vanuit de opdrachtgever wordt essentieel om de dataoverdracht vanuit de marktpartijen goed aan te laten aansluiten. Dat betekent dat één gezamenlijke taal belangrijk wordt.

Wij zijn wij?
Het Regionaal platform BIM is een samenwerking van het Netwerk RegioIngenieur en de Stichting Rondom GWW (MKB-bedrijven). Met dit platform delen wij kennis en wisselen we praktijkvoorbeelden uit, ter stimulering van de invoering van BIM bij bouwprojecten in de GWW-sector. Centraal staat hierin: hoe krijg je assets vanuit databeheer op orde en hoe kan vervolgens data in de organisaties, en dataoverdracht binnen projecten samen met de keten, op een eenduidige manier worden vastgelegd voor meervoudig gebruik.

Meld je aan via deze link.

Met vriendelijke groet,

Namens Netwerk RegioIngenieur,
Ronald Zandbergen
Voorzitter RegioIngenieur

Namens Stichting Rondom GWW,
Ad Bruijns
Voorzitter MKB kring

Heeft u vragen?: Voor inhoudelijke vragen over het programma kunt u terecht bij Colinda den Dijker (colinda.den.dijker@rondomgww.nl, 06 20 89 88 50), voor technische vragen kunt u terecht bij Jordy Janssen (j.janssen4@rotterdam.nl, 06 12 76 95 56).