-->

Bouwen aan verandering

Webinar │ Onderzoeksresultaten De Infiltrerende Stad

Klimaatadaptatie

10:30 - 12:30
17 september 2020

Online webinar

Tijdens dit webinar presenteert het consortium van het project De Infiltrerende Stad zijn onderzoeksresultaten. Anne Leskens van de Hogeschool Rotterdam geeft een overzicht van mogelijke manieren waarop je infiltrerende verhardingen kunt aanleggen en onderhouden. Floris Boogaard van de Hanzehogeschool laat zien welke innovatie oplossingen de proeven op de testlocatie Waterstraat in Delft hebben opgeleverd. Ted Veldkamp vertaalt de kennis en inzichten uit het project naar een passende marktstrategie. Het doel van die strategie is om nóg meer infiltrerende verhardingen aan te leggen in Nederland en zo lokale regenwaterinfiltratie te stimuleren.

Op de projectpagina Infiltrerende Stad vind je meer informatie over het project en het webinar.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor het webinar? Vul dan het formulier in via deze link. Voordat het webinar begint, krijg je een mail waarin staat hoe je kunt meedoen. Deelname is gratis.


De Infiltrerende Stad wordt in samenwerking met de volgende partijen uitgevoerd:

Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, Aquaflow, Bufferblock, Building Changes, Drainvast, Germieco, Water Innovation Consulting (Hemels water), Markus, Aqua Aurora, Van Gelder Aannemingsbedrijf, Gemeente Bergen, Gemeente Groningen, Gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland. 

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door SIA Raak-mkb financiering.