-->

Bouwen aan verandering

Leren en ontwikkelen met subsidie

Gepubliceerd op: 3 juli 2021


De overheid stelt jaarlijks een budget beschikbaar om leren en ontwikkelen binnen het mkb te stimuleren. Dit budget heeft de vorm van een tweetal subsidie regelingen, namelijk MKB!dee en SLIM.

MKB!dee
MKB!dee is in het leven geroepen om experimentele aanpakken te testen om barrières voor leren en ontwikkelen in het mkb weg te nemen.

Ervaar jij als ondernemer specifieke barrières of zie je in je omgeving dat telkens dezelfde argumenten worden gebruikt om niet met leren en ontwikkelen aan de slag te gaan? Heb jij ideeën of wil je graag met ons sparren om tot een idee te komen om deze barrières bij je werknemers weg te nemen en aan de slag te gaan met leren en ontwikkelen? Neem dan contact op met Lisanne Dorlas (zie contactgegevens onderaan de pagina). Wij kijken graag met je hoe we tot een goede aanpak kunnen komen en hoe we deze na honorering van subsidie (die we je helpen aanvragen) gezamenlijk effectief kunnen uitrollen.

Het tijdvak voor de aanvraag voor een MKB!dee is van 6 juli tot 6 september 2021.

SLIM
SLIM staat voor Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. Deze subsidie is er voor als je een cultuur van leren en ontwikkelen in je organisatie wilt creëren. Je kunt deze subsidie aanvragen voor een aantal onderdelen:

a. een analyse van de onderneming resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan voor het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
b. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
c. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

Wil je een of meerdere onderdelen graag oppakken voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Lisanne Dorlas. Wij kunnen je helpen met de aanvraag en de uitrol van het programma.

Het tijdvak voor SLIM is van 1 tot 30 september 2021. Het programma loopt tot eind 2024. Er zijn jaarlijks meerdere tijdvakken om voor in te schrijven. Komt het eerstvolgende tijdvak net te snel, maar wil je meedoen in een volgend tijdvak? Ook dan kun je contact opnemen met Lisanne Dorlas. We kijken dan samen wat voor jou de beste timing is.

Contact opnemen voor een SLIM en/of MKB!dee-aanvraag?:
Lisanne Dorlas
ld@buildingchanges.nl
06 33 96 21 05