-->

Bouwen aan verandering

Meet the team! Klaske van der Veen

Gepubliceerd op: 3 november 2021

Inzet voor een fijne leefbare stad
Ik woon samen met mijn man Martijn in Rotterdam. Ik houd van deze stad met zijn diversiteit aan mensen en culturen. Zowel privé als professioneel zet ik mij graag in voor een fijne leefbare stad; op het gebied van sociale gerechtigheid en op het gebied van milieu. Vooral het verbinden van die thema’s vind ik erg interessant. Je vindt me vaak bij buurtactiviteiten, zoals bij het wijkdiner, afvalprikacties en tieneravonden in onze wijk. Ik geniet er verder van om muziek te maken, meerdere keren per week te sporten en met vrienden de natuur in te gaan. 

Luisteren naar wat leeft in de sector
Bij Building Changes houd ik mij bezig met vraagstukken rondom klimaat; hoe kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra zo samenwerken dat het bijdraagt aan de maatschappij en aan het milieu? Ik ondersteun op processen van samenwerken, doe onderzoek en ga vooral graag het gesprek aan. Luisteren naar wat er leeft in de sector, dat biedt inzicht in knelpunten en kansen die we samen aan kunnen pakken. Mijn achtergrond in sociaal werk en antropologie werkt hierin ondersteunend. Op dit moment ben ik vooral betrokken bij projecten in het kader van klimaatadaptatie en duurzaam bouwen waarin bewoners- en burgerparticipatie een belangrijke rol speelt. Sociale innovatie is volgens mij essentieel om de doelstellingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en circulariteit te bereiken.

Verandering nodig op allerlei vlakken
Er is verandering nodig, want het klimaat verandert in een tempo dat wij niet in de hand hebben. Wat dit voor impact heeft op onze samenleving begint al deels zichtbaar te worden. Bij samenlevingen aan de andere kant van de wereld wordt dit al heel duidelijk zichtbaar. Ons huidige systeem van groei en uitputting is niet meer houdbaar, maar er zijn wel huizen nodig en infrastructuur in goede kwaliteit. Dus verandering op allerlei vlakken; in de keuze van materiaal en samen nieuwe kennis delen hierover, in vertrouwen leren samenwerken aan de voorkant van projecten én in dit alles goed uitzoeken waar behoefte aan is bij de gebruikers voor wie we de dingen maken.

Begeleiden van samenwerkingen in projecten
De methode van Dynamisch Verbinden biedt mij inzichten om samenwerkingen in projecten te begeleiden. Ik help mensen acties in gang te zetten door helder te krijgen wat zij nou echt belangrijk vinden en daar vanuit hun positie verantwoordelijkheid over te nemen in de organisatie. Het leukste vind ik om daadwerkelijk in de praktijk te zien waar samen verandering tot stand wordt gebracht en als mensen vanuit praktijk en beleid met elkaar in dialoog zijn. Ik ben trots op ons team van gedreven mensen die graag meewerken aan de nodige veranderingen.
 

Klaske van der Veen