-->

Bouwen aan verandering

Diner Toekomstbestendig Bouwen

Gepubliceerd op: 4 maart 2024

Namens Building Changes was René de Kwaadsteniet eind januari te gast op het diner Toekomstbestendig Bouwen. Dit diner was georganiseerd door de Provincie Zuid-Holland bij de Space Expo in Noordwijk.

Met de enorme bouwopgave die er ligt is het van belang dat de bouw zo wordt aangepakt dat dit op een toekomstbestendige manier gebeurt. Dat we er over tientallen jaren nog steeds blij mee zijn. Daarbij spelen onder andere onderwerpen als klimaatadaptiviteit, circulariteit, biobased, biodiversiteit, maar ook gezondheid en leefbaarheid een grote rol. Om met elkaar van gedachten te wisselen had gedeputeerde Anne Koning een grote groep voorlopers, gesprekspartners en stakeholders uitgenodigd. Building Changes mocht hierbij natuurlijk niet ontbreken.

“Een erg interessante bijeenkomst,” aldus René. “Niet alleen om met elkaar eens rustig van gedachten te wisselen. Er waren ook twee bijzonder interessante sprekers, die het Toekomstbestendig bouwen zowel vanuit financieel als vanuit psychologisch oogpunt onder de loep namen. Twee hele belangrijke aspecten van transities die nog wel eens vergeten worden.”

Carlijk Kingma was de eerste spreker: Geld speelt een sleutelrol in ons leven en bij toekomstbestendig bouwen. Maar de werking van ons monetaire systeem is voor de meesten van ons een mysterie. Wie bepaalt waar geld naar toe gaat? Waarom werkt het financiële systeem niet voor iedereen en voor maatschappelijke doelen als toekomstbestendige bouwen en betaalbare duurzame woningen? Dit soort vragen stonden centraal in de bijdrage van cartograaf Carlijn Kingma vanuit haar nieuwste werk ‘Het waterwerk van ons geld' dat zij samen met financieel econoom en onderzoeksjournalist Thomas Bollen en Lector New Finance Martijn Jeroen van der Linden maakte.

Gedragswetenschapper Reint Jan Renes is Lector Psychologie van de Duurzame Stad. Hij doet vanuit concrete praktijkvraagstukken onderzoek naar de gedragspsychologie achter duurzaamheid. Want hoe kan het bijvoorbeeld dat steeds meer mensen zich zorgen maken over het klimaat, maar nog niet overal massaal klimaatvriendelijke keuzes worden gemaakt? Wat houdt ons tegen om massaal in actie te komen? Dergelijke gedragsvraagstukken spelen ook bij de realisatie van toekomstbestendig woningbouw. Een onontgonnen terrein voor veel woningbouw professionals, met een potentie waar we ons nog niet altijd bewust van zijn.

Voldoende stof voor discussie dus voor de aanwezigen. Ook gedeputeerde Koning was bijzonder blij met de grote opkomst en goede inbreng van de aanwezigen. “Wat een leuke gesprekken had ik bij het diner Toekomstbestendig Bouwen!” meldt zij op LinkedIn.