-->

Bouwen aan verandering

Ontwikkelingen van de VKBN

Gepubliceerd op: 4 september 2023

Kwaliteitsborging wordt in Nederland steeds belangrijker bij de totstandkoming van bouwwerken. De kennis, kunde en onafhankelijkheid van kwaliteitsborgers evenzeer. De VKBN (Vereniging KwaliteitsBorging Nederland) wil, samen met haar leden, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) optimaal implementeren en uitvoeren. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van de leden, waaronder instrumentaanbieders, erkende Borgers en adviseurs die ondernemingen adviseren in het borgen van hun interne kwaliteit. Building Changes heeft een waardevolle rol binnen de VKBN. Directeur René de Kwaadesteniet is kandidaat bestuurslid en Jaap Kolk, Dynamisch Verbinder binnen Building Changes, is kwartiermaker. We praten je graag bij over de ontwikkelingen.

Ambities

In het programma van de VKBN zijn de ambities, doelen en de aanpak voor 2023 en 2024 beschreven. In het kort:

  • Stimuleren starten van proefprojecten.
  • Professionaliseren informatievoorziening en stakeholder management.
  • Initiëren en implementeren activiteiten voor harmonisatie.
  • Verbeteren communicatie en marketing.

Nieuwsbrief

Op 26 juli jl. is de eerste nieuwsbrief van de VKBN verstuurd. Eens per kwartaal verschijnt een nieuwe editie om zichtbaarheid te vergroten. In de eerste nieuwsbrief staat onder andere:

  • Het laatste nieuws
  • Kom naar ‘De dag van de kwaliteitsborging’
  • We zetten stappen
  • Wie doet wat?
  • Save the date: ALV 29 september

Mocht je ook de nieuwsbrief willen ontvangen om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen, zonder je te hoeven inschrijven als lid, mail dan even naar info@vkbn.nl.

Het bestuur over de VKBN

“We werken met vereende kracht om de VKBN te professionaliseren en de zichtbaarheid te vergroten. De subsidie van BZK staat inmiddels op onze rekening, dus we kunnen volgende stappen zetten. De Kamers binnen de VKBN krijgen verder vorm. De respectievelijke kamers kunnen jullie input en steun goed gebruiken. We nodigen alle leden uit om actief mee te denken in de vormgeving van de Kamerstructuur. De derde Kamer (interne kwaliteitsborger/adviseur) is uitgebreid met de leden van de WkbCampus. We zullen andere organisaties benaderen om lid te worden van de VKBN. Inmiddels is Jaap Kolk aangesteld als kwartiermaker en is het Bedrijfsbureau operationeel. Op 29 september a.s. is de volgende Algemene Ledenvergadering, waarvoor we graag jullie input willen. En niet als laatste: in november organiseren wij de ‘Dag van de kwaliteitsborging’, een evenement waar je bij wilt zijn. Meer informatie volgt later. We nemen ons voor elk jaar een interessant evenement voor onze leden, hun personeelsleden en genodigden te organiseren.

Ton Jans, Jos Rooijakkers, Paul Roosen en René de Kwaadsteniet (kandidaat bestuurslid)

Meer informatie vind je op de website van VKBN: https://vkbn.nl/
Heb je vragen, tips of bijdragen? Neem dan contact met ons op via info@vkbn.nl of 085 902 58 90.