-->

Bouwen aan verandering

Samenwerking Building Changes en NGinfra: Levendige kennis, verbinden, veranderen

Gepubliceerd op: 6 september 2022

Net als Building Changes huist ook NGinfra – Next Generation Infrastructures – in De Bouwcampus in Delft. René de Kwaadsteniet en Aernout van der Bend, directeur van respectievelijk Building Changes en NGinfra, ontmoetten elkaar letterlijk bij de koffieautomaat. Ze raakten aan de praat en dat leidde tot een bloeiende samenwerking.

Building Changes bouwt aan veranderingen in de infrasector en ondersteunt bedrijven bij hun transities. NGinfra is het samenwerkingsplatform waar zes beheerders van vitale infrastructuren kennis delen, ontwikkelen en toepassen om de samenleving de infrastructuur te bieden die past bij de samenleving van nu en in de toekomst. Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol en Vitens werken sinds 2016 samen aan een responsieve infrastructuur die kan inspelen op de veranderingen en transities in de maatschappij.

Aernout van der Bend: “Infrastructuur is een basisvoorwaarde voor onze samenleving en wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd. We vinden het doodnormaal om ’s morgens onder de douche te stappen, daarna op de smartphone onze mails te checken en vervolgens op de fiets of in de auto te springen om over goed geplaveide wegen richting werk of station te gaan. Ondertussen komen onze online bestelde goederen aan in de Rotterdamse haven of op Schiphol om vervolgens aan de deur bezorgd te worden. Toen de pandemie uitbrak, stapten we zonder veel moeite van de autosnelweg over op de digitale snelweg. Zo hielden we ons werk en sociale contacten in stand. We vinden dat vanzelfsprekend. Maar dat is het niet; er zit innovatiekracht, visie en strategie achter om zo’n hoogwaardige infrastructuur op te bouwen. Visie, innovatiekracht en strategie heb je ook nodig om de juiste keuzes te maken voor de toekomst. Dat is waar we bij NGinfra mee bezig zijn. En dat is ook waar René en ik elkaar op vonden in De Bouwcampus.”

René de Kwaadsteniet: “De partners van NGinfra delen kennis en ontwikkelen die gezamenlijk verder. Onder het motto ‘Levendige kennis’ verbindt NGinfra wetenschappelijke inzichten aan de vraagstukken van infrabeheerders en omgekeerd leggen infrabeheerders vragen neer bij de wetenschap. Het leggen van verbinding is iets wat helemaal past bij Building Changes en ik pas mijn kennis en ervaring graag toe bij NGinfra. Het begeleiden van het proces van kennisdeling is één van de dingen die ik voor NGinfra doe. Samenwerking en cross sectoraal zijn daarbij kernwoorden. Heel praktisch betekent dat dat we bij NGinfra maatschappelijke uitdagingen benaderen alsof we één infrabedrijf zijn.”

Het rijtje opgaven is bekend: het klimaat verandert, we moeten anders omgaan met energie, grondstoffen en materialen. Daarnaast is er de wens om een inclusieve samenleving te zijn, waarin iedereen zo goed mogelijk kan meedraaien. Digitalisering en dataficatie bieden een deel van de oplossing, maar brengen ook andere kwetsbaarheden aan het licht, bijvoorbeeld in relatie tot privacy en cybersecurity. Aernout van der Bend: “Traditioneel worden infrabeheerders afgerekend op hun beschikbaarheid en hun bijdrage aan de economische groei. Er worden kamervragen gesteld als het treinverkeer platligt vanwege extreem weer. Het idee dat infrastructuur altijd onder alle omstandigheden moet blijven leveren alsof er niets aan de hand is, gaat niet meer op. Energieleveranciers geven te kennen dat zij nieuwbouwwijken of nieuwe bedrijventerreinen niet meer kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Bij het plannen van die wijken of bedrijventerreinen is er niet of in ieder geval onvoldoende gekeken naar de vraag of de infrastructuur dat wel aankan.

Hetzelfde geldt voor drinkwater. Ons drinkwatergebruik neemt enorm toe; het aantal bronnen waaruit we kunnen putten staat echter onder druk. Alsof het niets is, vullen mensen tuinzwembadjes met honderden liters drinkwater. Drinkwater kost de consument vrijwel niets, maar de maatschappelijke impact van het ‘weggooien’ van al dat drinkwater is groot. Vanwege de lage literprijs draagt drinkwater vrijwel niets bij aan de economie. Terwijl ons land er zonder gezond drinkwater echt anders zou voorstaan.”

NGinfra zet zich om die reden in voor het meer inzichtelijk maken van de brede impact van infrastructuur aan de maatschappij. René: “De NGinfra-partners zijn samen die zoektocht aan het maken. De één is wat verder dan de ander, maar inmiddels ontstaat er steeds meer inzicht in wat de bedrijven bijdragen aan bv natuurlijk, intellectueel en menselijk kapitaal. Aernout vult aan: “Uiteindelijk is het doel dat de samenleving brede afwegingen meeneemt in besluitvorming over investeringen. Zodat we de samenleving van de toekomst een gezonde woon-, werk en leefomgeving kunnen bieden. Infrastructuur blijft daarvoor een cruciale basis.”