-->

Bouwen aan verandering

Meet the Team! Rens Metz

Gepubliceerd op: 7 juli 2022

Rens Metz is een oude rot in het vak, maar pas sinds januari 2015 Dynamisch verbinder bij Building Changes. Hij is opgeleid als industrieel ontwerper aan de TU Delft. Eerst was hij actief in productontwikkeling, R&D, strategische marketing en business development. Daarna heeft hij ‘consumentgericht bouwen’ op de kaart gezet vanuit de wens om de bewoner meer zeggenschap te geven over zijn woning- en woonomgeving.

Als zelfstandig adviseur bouwinnovatie hielp hij ontwikkelaars, woningcorporaties, bouwers en kennisinstellingen om meer vanuit de bewoner (koper of huurder) te denken en tegelijkertijd industriële processen in te zetten t.b.v. opschaling en kostenreductie. Ook bij Syntens was de bouw helpen innoveren zijn credo. Rens is actief geweest in diverse ‘clubjes’ om de bouw- en vastgoedsector te helpen vernieuwen. Zijn drive is om dit samen met gemotiveerde mensen te doen.

Sinds zijn pensioengerechtigde leeftijd zet Rens zijn kennis en ervaring in bij Building Changes. Hij is een klankbord voor de directie en collega’s. Hij draagt zijn kennis graag over aan de sector. Tien jaar lang deed Rens ervaring op als docent en moduleleider bij de opleiding Master of Engineering in het vak Creating Added Value. Daardoor wist hij zijn vaardigheden als ondersteuner bij kennisoverdracht verder te ontwikkelen.

Rens focust zich bij Building Changes op Business innovatie en Sociale innovatie. Intern zorgt hij ervoor dat kennis onderling gedeeld wordt. Het mooiste vindt hij om in een complex project als Passport for Work toch samen een resultaat, een werkend product neer te zetten. De methode Dynamisch Verbinden helpt hem om inzicht te krijgen in hoe organisaties werken, hoe je goede interactie met opdrachtgevers krijgt en in wie je wanneer waarvoor betrekt. Het draait om heldere verantwoordelijkheden en de noodzaak om te focussen op wat echt belangrijk is.

Rens woont al ruim 40 jaar in Hilversum in een echte dertigerjarenwoning. Zijn ervaring met de bouwsector en vooral met onderhoud en installatie is uit de eerste hand. Sinds tien jaar heeft hij zonnepanelen op het dak. Deze zijn vorig jaar vernieuwd en uitgebreid. De oude panelen liggen nu bij zijn zoon op de garage. Zijn zoon is werkzaam in de makelaardij en zijn dochter ondersteunt gemeenten op detacheringsbasis. Rens’ echtgenote is na een lange carrière bij politie, gemeente en justitie op het laatst actief geweest als directeur van een TBS kliniek.

Naast zijn werkzaamheden voor Building Changes werkt Rens ook als stafvrijwilliger voor PUM. Hij matcht daar vragen van klanten uit de bouw in ontwikkelingslanden met expertises die de 60 experts bezitten. Hij zorgt ervoor dat de vraag helder is en dat de expert die vraag in een bezoek van twee weken kan oplossen. Sinds Rens in 2012 aan Alpd’Huzes heeft meegedaan zit hij regelmatig op de racefiets. Leuk weetje over industrieel ontwerper Rens: hij spaart industrieel glas, vooral oude melkflesjes.