-->

Bouwen aan verandering

Meet the team: Sybren Steensma

Gepubliceerd op: 10 maart 2022

Dynamisch verbinder Sybren Steensma houdt ervan om het abstracte naar het praktische te vertalen. “De uitdaging is om de mooie woorden om te zetten naar het GWW-werk in de buitenruimte. Dat het rioolwerk, die parkeerplaats of dat park net een stapje klimaatbestendiger en meer circulair worden. Dáár moet het uiteindelijk landen.” Maak kennis met Sybren.

Innovatie in de bouw als rode draad
Ik heb aan de TU Eindhoven gestudeerd bij de faculteit Technologie & Management. Daarna ben ik het grootste deel van mijn carrière bezig geweest met duurzaamheid en innovatie in de bouw. Zowel vanuit de marktkant bij verschillende bureaus, als vanuit het TU Delft valorisatiecentrum en bij Syntens, het innovatienetwerk dat destijds door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werd gefinancierd. Ik ben getrouwd en heb twee dochters. In mijn vrije tijd ben ik actief bezig met muziek maken in een aantal clubjes.

Samenwerking verbeteren
Ik werk sinds begin 2021 bij Building Changes. Daar richt ik mij met name op de samenwerking tussen gemeenten en GWW-aannemers. Die moet namelijk beter als we de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie en circulariteit willen halen. Die worden steeds groter doordat het klimaat verandert. Dat redden we echt niet als iedereen zich terugtrekt in zijn oude, traditionele rol van inkoper of opdrachtnemer. Ook is nieuwe kennis nodig. Daarom werken we met hogescholen samen die praktijkgericht onderzoek doen, bijvoorbeeld naar waterberging onder wegen.

Van abstract naar praktisch
Ik houd van het vertalen van het abstracte naar het praktische. Het is één ding om in je beleid flinke ambities te formuleren en het is ook goed dat dat gebeurt. Maar hoe vertaal je dat naar de praktijk? De uitdaging is om de mooie woorden om te zetten naar het GWW-werk in de buitenruimte. Dat het rioolwerk, die parkeerplaats of dat park net een stapje klimaatbestendiger en meer circulair worden. Dáár moet het uiteindelijk landen.

De aanhouder wint
Ik ben er trots op dat die verbindingen tussen gemeenten, aannemers en de kenniswereld steeds meer tot stand komen. Verandering is taai, maar de aanhouder wint. Hoewel het veel over techniek gaat, van waterbergen tot circulair slopen, is het uiteindelijk een kwestie van mensenwerk. Dus bouwen aan onderling vertrouwen, aansluiten bij elkaar, erachter komen hoe de ander en zijn of haar organisatie in elkaar zit. Het mooiste is natuurlijk als we daar met de verschillende collega’s van Building Changes samen in kunnen optrekken.