-->

Bouwen aan verandering

Tunnelprojecten: minder hinder en meer waarde

Gepubliceerd op: 15 juli 2021


In dit artikel vertellen wij over onze samenwerking met het COB en hoe onze collega Klaske haar antropologische kennis hierbij gebruikt.

Iedereen in de bouw- en infrasector krijgt te maken met digitalisering, maar hoe kun je ervoor zorgen dat deze verandering ook daadwerkelijk nut heeft en mensen ermee willen leren werken? Dit is van belang voor alle bedrijven in deze sector.

Met het project WP1B, kennisbasis Cultuur, wordt er toegewerkt naar een leidraad om betrokken partijen in de tunnelsector op weg te helpen met deze veranderingen.

Tunnelprogramma

De samenwerking met het COB focust zich op het tunnelprogramma van het COB-netwerk. De komende tien jaar staan er zo’n dertig tunnelprojecten (nieuwbouw en renovatie) op de agenda. In het tunnelprogramma wordt er gewerkt aan onderzoeksprojecten die ervoor zorgen dat de tunnelprojecten met minder hinder en meer waarde gerealiseerd kunnen worden; dat de tunnel in een zo kort mogelijke tijd veilig weer open kan. Digitale middelen kunnen hier ondersteunend in zijn. Hoe dit precies voor ondersteuning kan bieden in de praktijk wordt nog onderzocht.

Participanten

Bijna honderd organisaties uit bedrijfsleven, overheid, kennisinstituten en wetenschap bundelen binnen COB hun kracht en expertise om om te gaan met alle uitdagingen die op de tunnelwereld afkomen (ruimtedruk, mobiliteitsdruk, smart mobility, big data, de veranderende overheid, de mondige burger, de energietransitie en klimaatadaptatie). Wij gaan als participant onze kennis en kunde vanuit de praktijk inbrengen voor het tunnelprogramma.

In verandering liggen kansen
Onze collega Klaske van der Veen zet zich als penvoeder in voor het werkpakket Cultuur binnen de ontwikkellijn Digitalisering van het tunnelprogramma. ''Als antropologe werk ik, samen met de projectleider en projectgroep, aan een leidraad om het proces, om van de oude situatie (conventionele manier van werken) naar de nieuwe situatie (digitalisering) te komen, te ondersteunen'', aldus Klaske.

''Vanuit de antropologie wordt er tussen een oude en nieuwe situatie een derde fase aangewezen. In deze fase kom je onzekerheid en onduidelijkheid tegen, maar liggen ook kansen om samen de gewenste verandering in te zetten. Het is belangrijk in deze fase de tijd te nemen en van elkaar te leren'', vertelt Klaske.

Door middel van observatie en analyse van de cultuur in tunnelprojecten wordt gekeken hoe digitalisering vormgegeven kan worden, zodat het ondersteunend is en digitale middelen werkbaar zijn. De praktijk is in dit onderzoek leidend en op basis hiervan zullen aanbevelingen gegeven worden. Met als doel de aannemer te helpen om te gaan met de tussenfase waarin veel nog onzeker of onduidelijk is.

Op de hoogte blijven
Gedurende het programma zullen we jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en de aankomende aanbevelingen en tips. Daarnaast is op de website van het COB veel informatie te vinden over dit programma.


Schematische weergave van het programma Digitalisering 2030 (Beeld: COB)