-->

Bouwen aan verandering

Deventer trapt af met eerste informatiebijeenkomst Wkb Regiotour

Gepubliceerd op: 18 april 2023

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft grote gevolgen voor de bouwsector. Nu de invoering van de nieuwe wetgeving per 1 januari 2024 vaststaat, merken we dat bevoegd gezagen, bouwbedrijven, aannemers, architecten en installateurs nog onvoldoende op de hoogte zijn van deze nieuwe ‘spelregels’, terwijl er veel gaat veranderen.

Met een aantal gemeenten is stichting Wkb Campus het initiatief de Wkb Regiotour gestart. Samen organiseren zij bijeenkomsten met name voor het lokale midden- en kleinbedrijf in de bouw en infra.

Goede voorbereiding is het halve werk

Maandag 17 april was de eerste bijeenkomst van de Wkb Regiotour in de gemeente Deventer. Namens het stadsbestuur heette wethouder Liesbeth Grijsen de 50 deelnemers van harte welkom. “Iedereen die hier aanwezig is, is betrokken bij bouwactiviteiten die met de Wet kwaliteitsborging te maken krijgen. Ook de gemeente Deventer is erin ‘ondergedompeld’.” De wethouder deed een oproep om de tijd tot 1 januari 2024 goed te benutten door ermee aan de slag te gaan en met samen te oefenen.

Inhoud en gevolgen

Hajé van Egmond, expert op het gebied van bouwregelgeving en werkzaam voor het ministerie van BZK, vertelde over de inhoud van de wet die is bedoeld om de algemene bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. Met de invoering van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) per 1 januari 2024 voert de gemeente geen bouw- en woningtoezicht meer uit bij kleinere bouwwerken en woningen.

Een externe kwaliteitsborger neemt deze rol over en daarmee verschuift het bouwtoezicht naar de private sector. Ook vindt er een verruiming van de aansprakelijkheid van de aannemer bij verborgen gebreken plaats en is de opdrachtnemer voortaan gehouden een opleverdossier bij te houden. “Je kunt je niet meer ‘verstoppen’ achter het bouwplan en de vergunning. De focus komt te liggen op het eindresultaat.”

Praktijkervaringen

Hoe het in de praktijk werkt, werd helder toegelicht door Martijn Broeze van Borg4 en Jeroen Holterman van Bouwbedrijf Vosman. Zij vertelden over hun eigen ervaringen bij de bouw van een woning voor een particulier opdrachtgever. Het is een avontuur dat je als bouwer met ‘de borger’ aangaat. Dit betekent dat je samen hebt uit te zoeken wat je aan elkaar hebt. “Onderzoek wat jij als organisatie wilt of kunt doen, ga het gesprek aan met een kwaliteitsborger” zijn hun praktische tips. Dat zijn ook de ervaringen uit de proefprojecten: het is niet heel moeilijk, maar het vraagt aandacht en vooral goede organisatie. Vergeet niet je personeel, opdrachtgever, onderaannemer en andere collega’s mee te nemen.

Over Wkb Regiotour

Ben jij al op de hoogte van (de gevolgen van) de Wkb en heeft jouw bedrijf al de juiste voorbereidingen getroffen? Welke ervaringen met de Wkb hebben jouw collega’s in de regio reeds opgedaan tijdens proefprojecten? En welke stappen moet je zelf zetten om goed voorbereid te zijn?

De eerstvolgende bijeenkomst is op 13 juni van 14.00 tot 16:30 uur  in Apeldoorn.

Noteer deze datum alvast in je agenda en houd onze website in de gaten voor meer informatie & aanmelden.

Heb je nog vragen naar aanleiding van het initiatief Wkb Regiotour? Heeft jouw gemeente interesse deel te nemen in de regiotour? Dan kun je contact opnemen met het secretariaat van de Wkb Campus: secretariaat@wkbcampus.nl.

 

Over Wkb Campus

De Wkb Campus biedt informatie, begeleiding, training en faciliteert certificering rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De Wkb Regiotour is een format van Wkb Campus waarmee we gemeentes helpen om het lokale Mkb goed voor te bereiden op de invoering van de nieuwe wetgeving.

www.wkbcampus.nl / www.wkbplaza.nl