-->

Bouwen aan verandering

Column | Het perspectief op onze toekomst

Gepubliceerd op: 20 februari 2023

Ondernemen kost vandaag de dag veel energie. Dat merken we in gesprekken met verschillende ondernemers. Steeds vaker voelen gesprekken over het ondernemen taai aan en zijn ze (te) vol van emotie. Hoe kun je als ondernemer de juiste beslissingen nemen over de continuïteit van je onderneming als je de toekomst zo slecht kunt overzien?

Willen, kunnen en samen aanpakken zijn belangrijke elementen van ons ondernemen. Persoonlijk verantwoordelijkheid nemen is van belang. Soms moeten we  onze functie of onze vaste rol kunnen loslaten, ons voorbij de grenzen van onze organisatie bewegen of voorbij gaan aan wat de generaties voor ons deden. Dat geeft kleur, inhoud en dynamiek aan de dialoog. Als we maar wel in verbinding blijven. Ook wanneer we weer op onze dagelijkse functie of rol terugvallen. Maar, buiten je kaders durven denken, je perspectief oprekken, je verplaatsen in de ander; dat hoort erbij. Laat bijvoorbeeld de kunsten toe in de processen, om de verbeelding in gang te zetten. Want alleen waar we elkaar echt ontmoeten en de dialoog aangaan, daar ontstaat de magie. Zo ontstaat de mogelijkheid van toekomstgericht ondernemen. Zo creëren we het perspectief daarvoor.

Er is zoveel mogelijk en dit is het moment om al die nieuwe mogelijkheden te ontsluiten. Een wenkend perspectief ontstaat wanneer - als we aan tafel gaan - we eerst eens stilstaan bij het gesprek dat we willen voeren. Hierbij moet ruimte zijn om te luisteren naar elkaar, empathie, wederkerigheid en dan ook voor kwetsbaarheid. Om vervolgens samen te kijken naar de eerste stappen die daarvoor genomen moeten worden. De beste plannen komen niet alleen maar top-down en zelfs niet hoofdzakelijk bottom-up tot stand. Ze komen steeds vaker voort uit bijzondere kennis-allianties, waarin perspectieven worden gecombineerd. Dat vraagt sensitiviteit en aandacht voor de kwaliteit van de verbindingen.

Dit zijn de ontwikkelingen waarop wij vanuit Building Changes graag ondersteunen! Wanneer we vertrouwen putten uit de diversiteit aan inzichten die zich aan ons voordoen, dan kunnen we op basis daarvan het perspectief voor onze ondernemingen bepalen; als het perspectief op onze toekomst!

René de Kwaadsteniet
Directeur Building Changes