-->

Bouwen aan verandering

Wkb vooralsnog uitgesteld tot 1 juli 2023

Gepubliceerd op: 24 januari 2023

Afgelopen najaar heeft minister de Jonge bekend gemaakt dat vanwege ICT-problemen de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Daarmee schuift wederom ook de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op, te weten naar 1 juli 2023.

Waar dient de Wkb ook alweer voor?

Doel van de Wkb is de kwaliteit van het bouwen en het toezicht te verbeteren door onder andere het inschakelen van een private kwaliteitsborger. Eén van de doelen van de Wkb is de positie van de consument te verbeteren; zo wordt bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van de aannemers uitgebreid.

Wat is nu de planning?

Vooralsnog zal de Wkb per 1 juli 2023 gefaseerd in werking treden, waarbij gevolgklasse 1 eerst zal worden beperkt tot nieuwbouw. Verbouwactiviteiten zullen 6 maanden later na de inwerkingtreding onder gevolgklasse 1 vallen. Minister de Jonge wil hiermee tegemoetkomen aan de zorgen dat er mogelijkerwijs te weinig kwaliteitsborgers beschikbaar zouden zijn op het moment van inwerkingtreding van het nieuwe wettelijke stelsel.

Het ziet er overigens naar uit dat de invoering van de overige gevolgklassen (2 en 3) nog veel langer op zich zal laten wachten. De wijzigingen hebben een grote impact en daarom wil men eerst de nieuwe werkwijze voor gevolgklasse 1 goed kunnen borgen.

Wat betekent dit voor jou?

Het uitstel van de Wkb biedt kansen om nog eens goed te gaan oefenen als opdrachtgever, gemeente, aannemer of kwaliteitsborger met de verschillende instrumenten voor kwaliteitsborging en de samenwerking tussen diverse partijen. Het Ministerie van BZK en de VNK hebben hiervoor een nieuwe subsidieregeling beschikbaar gesteld: het Stimuleringsprogramma Proefprojecten (STIPP). Via de website stichtingibk.nl kun je een bijdrage aanvragen voor de inhuur van de kwaliteitsborger.

Uitstel betekent zeker geen afstel; de Wkb komt er uiteindelijk echt – daar zijn alle partijen het over eens. In de tussenliggende periode kan het zeker geen kwaad om nog eens extra te oefenen met de nieuwe spelregels.

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen via onze website.

==============================================================================================

UPDATE:

Enkele dagen na het verschijnen van bovenstaand bericht, kwam het bericht naar buiten dat de Omgevingswet en daarmee de Wkb waarschijnlijk uitgesteld wordt tot 1 januari 2024. Klik hier voor meer informatie.