-->

Bouwen aan verandering

Hoe zorg jij voor een toekomstbestendige onderneming?

Gepubliceerd op: 24 september 2021

Opdrachtgevers verlangen steeds meer dat je voldoet aan maatschappelijke doelstellingen zoals duurzaamheid en circulariteit en dat je werkproces gedigitaliseerd is. Is jouw onderneming daar al klaar voor? Kun je als midden- en kleinbedrijf in de bouw of infra niet alleen bedrijfseconomisch advies gebruiken, maar wil je ook maatschappelijk je steentje bijdragen? Als je serieuze stappen wil zetten en je open staat voor verandering van je bedrijfsvoering en strategie, ga dan eens in gesprek met Building Changes over toekomstbestendig ondernemen.

Bouwen aan verandering

Building Changes bouwt aan verandering aan de hand van de volgende vijf stappen:

We starten met een dialoog over jullie ambities. Daarbij is het essentieel om een representatieve afvaardiging van het bedrijf te hebben. Van directeur en bedrijfsleider tot en met uitvoerende medewerkers. Samen schetsen we het toekomstplaatje: wat is de huidige situatie, wat is gewenst en wat is het verschil tussen beide? Daarna geven we antwoord op vragen als: welke van de maatschappelijke thema’s wil je aangrijpen en wat zijn daarbij je prioriteiten? We benoemen de kernpunten waarop je je wil richten. Wat zie je gebeuren? Wat gaan we doen? In de derde stap verbeelden we samen wie wat kan doen. Wat worden ieders verantwoordelijkheden en rollen? Wie neemt waar het voortouw in, hoe organiseren we dat en welke competentieontwikkeling is nodig? Bij de implementatiestap verwerken we voorgestelde oplossingen in een projectaanpak. Heb je nieuwe medewerkers aangenomen? Zorg dan nu voor inbedding in de organisatie. We evalueren en reflecteren op wat je aan het doen bent. Tot slot zorgen we ervoor dat de resultaten in je organisatie bestendigen.  

Investering in durf en tijd

Trajecten zoals deze duren gemiddeld een jaar. Je geeft als organisatie je commitment om aan de slag te gaan. Niet alleen met een financiële investering, maar je investeert ook uren en neemt risico’s. Het is echt co-creatie: je zet zelf iets neer, wij begeleiden het traject en verbinden je met ons kennisnetwerk. Het lukt ons regelmatig om ook een passende subsidie te vinden die kan ondersteunen in de financiering van zo’n traject.

Ondersteuning als team

Building Changes ondersteunt in trajecten van toekomstbestendig ondernemen altijd in een team. Zo kan het zijn dat de een bij het verbeelden van het toekomstbeeld helpt, de ander bij leren en ontwikkelen en een volgende bij het in positie brengen van medewerkers. Die rollen veranderen regelmatig, het is een dynamisch proces. Daarom noemen wij dit dynamisch verbinden.

Wat levert dit dan op?

Afhankelijk van wat je als doelstellingen hebt vastgesteld, kan je omzet omhoog gaan, heb je lagere personeelskosten of haal je meer projecten binnen. Die garanties kunnen wij niet geven. Wat wij wel zeker weten is dat je relaties met opdrachtgevers verbeteren, je hebt meer projecten waarin maatschappelijke doelen verweven zitten en medewerkers krijgen meer perspectief in de organisatie; ze weten waar de organisatie naar toe gaat. Wij bouwen aan verandering en dragen bij aan de ontwikkeling van een leercultuur in het bedrijf.

Individueel of collectief traject

De ondernemers Van Vliet Bouw, Ketelaars en Fronik  zijn een eind op weg om hun onderneming toekomstbestendig te maken, elk op hun eigen manier. Daarnaast werken we aan collectieve trajecten, zoals in het convenant van de gemeente Hoorn. Ondernemingen zitten met elkaar om tafel, ze zetten samen diensten neer en stemmen hun werkprocessen op elkaar af. Ze hebben een gezamenlijke leerbehoefte wat een positieve weerslag heeft op hun individuele ondernemingen.

Meer weten?

Mogen wij jou helpen bij jouw transitieproces naar een toekomstbestendige onderneming? Neem contact op met Remko Matsinger, rem@buildingchanges.nl voor meer informatie.