-->

Bouwen aan verandering

Hulp bij subsidieaanvragen

Gepubliceerd op: 24 september 2021

Wist je dat Building Changes relevante subsidies probeert te verbinden aan bestaande klantvragen? Regelmatig lukt het ons om die subsidie gehonoreerd te krijgen. Loop je met een vraag rond, maar denk je bij voorbaat al dat je het niet kunt financieren om ons in te schakelen? Neem dan toch contact met ons op. Wellicht dat we via een subsidie extra financiering kunnen regelen, zodat je toch de ontwikkeling kunt inzetten die je nodig acht voor de toekomst van het bedrijf. 

Voorbeelden van succesvolle aanvragen

Het komt regelmatig voor dat we voor een opdracht die we voor klanten gaan uitvoeren ook een subsidieaanvraag doen. De afgelopen tijd zijn veel van deze aanvragen gehonoreerd. Voor de SLIM-ronde in maart konden we voor het ontwikkeltraject bij Klein Wieringen en bij Fronik een passende aanvraag doen die gehonoreerd is. Daarnaast hebben we voor een begeleidingstraject voor het Kozijnherstelplan waar een drietal partners met elkaar een circulair product ontwikkelen, een Circulaire Ketenproject subsidie kunnen regelen. Bovendien hebben we succesvol een MKBIdee aangevraagd voor een samenwerking tussen een infrabedrijf en een B&U-bedrijf die gezamenlijk een bedrijfsgebied circulair en duurzaam gaan renoveren en tijdens dit project effectief van elkaar willen leren.

Verbinden van klantvragen aan subsidies 

Bij alle opdrachten die onze klanten ons geven kijken we of er een relevante subsidie is die aansluit bij de vraag. Zo kunnen bedrijven meer waar voor hun geld krijgen. Natuurlijk lukt het niet altijd, maar de afgelopen periode heeft bewezen dat we de behoeften van onze klanten goed kunnen omzetten in een subsidieaanvraag die gehonoreerd wordt. Wellicht dat we via een subsidie extra financiering kunnen regelen voor een transitie binnen jouw bedrijf!