-->

Bouwen aan verandering

Instrumentarium Duurzaam GWW in de praktijk toepassen

Duurzaam bouwen

Gepubliceerd op: 3 november 2021

Het klimaat verandert. Om bij te dragen aan een toekomstbestendige en klimaatadaptieve gebouwde omgeving, is het van belang dat duurzaamheid nog veel meer dan nu een integraal onderdeel wordt van alle GWW-projecten. Vanuit de Green Deal Duurzaam GWW is al een breed instrumentarium ontwikkeld om dit handen en voeten te geven, maar toepassing blijft achter. Daarom onderzoekt Building Changes in opdracht van CROW hoe we meer houvast kunnen geven voor toepassing in de praktijk en hoe het breder in organisaties ingebed kan worden. 

Manifest DGWW2030
De Green Deal Duurzaam GWW liep eind vorig jaar officieel af, maar het gaat verder! In de afgelopen jaren zijn mooie resultaten geboekt, maar we zijn niet zo ver gekomen als we hadden afgesproken; dat in 2024 duurzaamheid een integraal onderdeel van alle spoor- en GWW-projecten is. In het Manifest DGWW2030 staat beschreven hoe we de toepassing van de Aanpak Duurzaam GWW en het instrumentarium willen bevorderen. Zowel kwantitatief, hij moet vaker toegepast worden zodat er eenheid en herkenbaarheid ontstaat, als kwalitatief, hij moet integraler toegepast worden. 

Oplossingsgerichte aanpak
Building Changes kiest voor een oplossingsgerichte aanpak. We nemen interviews af met gebruikers van de Aanpak Duurzaam GWW om te bepalen waar het nog aan schort en ondervragen ook organisaties die de aanpak nog niet of incidenteel gebruiken. Hoe kunnen we de aanpak beter hanteerbaar maken en in de organisatie verankeren zodat deze werkwijze business as usual wordt? Welke kansen zien we met elkaar om duurzaamheid de plek te geven die het verdient in de GWW? Kansen die we met elkaar op een oplossingsgerichte en praktische wijze omzetten in resultaat. Zo maken we duurzaamheid vanzelfsprekend!