-->

Bouwen aan verandering

Uitvoering verduurzamen in Alkmaar

Duurzaam bouwen

Gepubliceerd op: 9 maart 2022

Stadswerk072 is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Alkmaar. Vanuit die rol zetten zij zich elke dag weer in voor de realisatie en het onderhoud van een leefbare woon- en werkomgeving. Tegelijkertijd liggen er enorme opgaven op het gebied van verduurzaming, klimaatadaptatie en ander grote maatschappelijk vraagstukken op tafel. Daarom heeft men bij Stadswerk072 de ambitie uitgesproken om duurzaamheid integraal onderdeel te laten worden van het denk- en werkproces binnen hun civieltechnische projecten.

Implementeren Aanpak Duurzaam GWW
De aanpak Duurzaam GWW is een leidraad die helpt om duurzaamheid een integraal onderdeel van het projectproces te laten zijn. Het biedt praktische instrumenten en processtappen voor de projectteams om hier invulling aan te geven. Dynamisch Verbinders Guus en Jan-Willem helpen hierbij. In nauwe samenspraak met de mensen van Stadswerk072 wordt een verbetertraject ‘uitgestippeld’ en ontwikkelen we inzichten, processen en producten. Merijn de Buck, Adviseur Beheer openbare ruimte bij Stadswerk: “De aanpak Duurzaam GWW is nu al meer bekend in de organisatie en samen hebben we collega’s ook enthousiast gemaakt voor het gedachtegoed.”

Een stapsgewijze en lerende aanpak
De kerngedachte achter het implementatieproject is dat het geen recht-toe-recht-aan aanpak is, maar dat we met elkaar stap voor stap een stukje verder komen. We hebben ervoor gekozen om de aanpak Duurzaam GWW concreet toe te passen in een aantal projecten van Stadswerk072. In eerst instantie begint het met het introduceren van een nieuwe werkwijze, maar dat is slechts een eerste stap. Het daadwerkelijk implementeren en borgen van duurzaamheid in een organisatie is een langetermijnproces en reikt verder dan dit organisatieproject. Door het toepassen van producten en inzichten in concrete projecten, kunnen we van de praktijk leren. Dit levert concrete verbetervoorstellen op met als doel de aanpak te verbeteren en op duurzame wijze in de organisatie te verankeren. Hiermee creëren we een actieve zelf voedende leer- en ontwikkelcyclus die bijdraagt aan de bredere organisatieontwikkeling van Stadwerk072 en haar medewerkers. Jan-Willem: “Wat ons is opgevallen, is dat er bij Stadswerk niet alleen een wens wordt uitgesproken anders te willen werken, maar dat men ook daadwerkelijk bereid is om de uitdagingen van deze complexe opgave met grote inzet en enthousiasme op te pakken. Er wordt actief meegedacht, maar nog veel belangrijker om te zien is dat men écht in staat is om te reflecteren op het eigen handelen en daarvan te willen leren.”

Samen werken aan concrete resultaten
Het samen werken houdt vooral in dat we gezamenlijk bouwen aan een brug terwijl we er op lopen, hand-in-hand een verbetertraject uitstippelen en gaandeweg inzichten en producten ontwikkelen. Building Changes biedt daarbij een onafhankelijke blik op de organisatie van Stadswerk072. Merijn: “We hebben tot nu toe een erg prettige en goede samenwerking met Jan-Willem en Guus van Building Changes. Inhoudelijk hebben zij veel verstand van zaken. Hun kracht zit in het enthousiasmeren met de focus op verandering en verbetering.” We hebben een Toolbox Duurzaam GWW ontwikkeld, een richtinggevend beleidskader in de vorm van een matrix en een handleiding hoe Duurzaam GWW te gebruiken in projecten. Merijn: “Het mooiste is dat collega’s enthousiast zijn geworden om met de set tools aan de slag te gaan.” De vervolgstap is praktijkervaring opdoen en aan de hand van de spiegelmethode projectevaluaties doen.

Meer weten?
Neem contact op met Jan-Willem Weststrate via jww@buildingchanges.nl of Guus Pieters via gp@buildingchanges.nl.