-->

Bouwen aan verandering

Fronik en BMN de Klerk geïnspireerd door The Green Village

Duurzaam bouwen

Gepubliceerd op: 11 oktober 2022

Een duurzame toekomst vraagt om innovatieve ideeën en nieuwe bruikbare methoden en technieken. The Green Village is een regelluw ‘openluchtlaboratorium’ op de TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving waar getest kan worden op wijk-, straat- en gebouwniveau. Er wordt gewoond, gewerkt en geleerd. De bedrijven Fronik en BMN de Klerk en leerlingen van Bouwmensen Zuid-Holland Zuid, het opleidingscentrum voor de bouw in de regio Hardinxveld-Giessendam, gingen samen op bezoek bij dit fieldlab voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving. Het bezoek was onderdeel van het leer- en ontwikkeltraject dat Building Changes begeleidt. 

Duale routekaart voor duurzaamheid en kwaliteit in bouw & infra
De twee bedrijven Fronik en BMN de Klerk zijn met elkaar in contact gekomen en merkten dat beiden door een intrinsieke motivatie worden gedreven om te groeien in kwaliteitsgericht werken in relatie tot het thema duurzaamheid en circulariteit. Zowel Fronik als BMN de Klerk willen zich onderscheiden door voorop te lopen in de sector op deze vakgebieden. Om de uitdagingen waar zowel de B&U- als GWW-sector nu en in de toekomst voor staan ‘het hoofd te bieden’, is het van belang een wendbare organisatie te hebben met competente medewerkers met future skills. Door met elkaar op te trekken, kan er bovendien cross-sectoraal van elkaar geleerd worden.

Deze samenwerking is mogelijk gemaakt vanuit de subsidieregeling 'Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal' (MKB Idee) die gericht is op het versterken van de leercultuur van MKB-ondernemingen en belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen.

Bruikbare ideeën voor de eigen praktijk
The Green Village promotors Willy Spanjer en Pieter van Schaik gaven de bezoekers uitleg over de filosofie achter het fieldlab. Door aandacht te besteden aan technische, bedrijfseconomische, sociaalmaatschappelijke en regel/beleidsmatige uitdagingen helpt The Green Village innovatieve partijen te versnellen van theorie naar praktijk om impact te realiseren.

Ons energiesysteem gaat rigoureus veranderen. Dit betekent dat gebouwen straks worden uitgerust met nieuwe energiedragers, zoals warmte en waterstof. Ver van je bed? “Na dit bezoek besef je dat deze ontwikkelingen dichterbij zijn dan je denkt”, aldus begeleider Sjoerd van het opleidingscentrum.

Hoe kunnen straten en wijken extremere weersomstandigheden beter opvangen, ook in de toekomst? En hoe zorgen we dat we ook in de langdurige periodes van droogte genoeg water hebben? Dat maakt de stad kwetsbaar. Daarom zoeken overheden, ondernemers en kennisinstellingen naar nieuwe praktische, toepasbare oplossingen. Die zijn er volop in Delft.

Ferry van infrabedrijf Fronik: “In ons eigen werk passen wij al verschillende innovaties toe die te maken kunnen hebben met de wijze van bestraten of de keuze van materialen. Interessant hier zijn de oplossingen voor ondergrondse waterreservoirs en betonnen blokken voor waterbuffering”.

Voor meer informatie over fieldlab The Green Village, zie The Green Village.org. Meer informatie over het leer- en ontwikkeltraject dat Building Changes begeleidt? Stuur een e-mail naar gp@buildingchanges.nl of bel Guus Pieters 06-52461689.