-->

Bouwen aan verandering

Hoe vertaal je circulariteit naar projecten?

Duurzaam bouwen

Gepubliceerd op: 14 juli 2021


Hoorn circulair in 2040

De Rijksoverheid wil in 2050 dat heel Nederland circulair bouwt. Hoorn doet hier nog een schepje bovenop; zij zetten de einddatum voor een duurzame stad met een circulaire economie op 2040!

In veel gemeenten, ook binnen de gemeente Hoorn, staat men nog aan het begin van deze verandering. De economie wordt omgevormd naar een circulaire economie. In deze fase zijn dan ook nog veel vragen: wat is een circulaire economie en circulariteit precies? En hoe gaan we dit behalen? Binnen het Convenant Hoorn worden deze vragen en doelen ook besproken.

Om in 2040 circulair te bouwen, moeten er nu al stappen gezet worden. Het is belangrijk om circulariteit te vertalen naar projecten zodat hier stappen gezet kunnen worden. In projecten zijn aanpassingen nodig en kan het verschil gemaakt worden.

Heldere stappen voor circulair bouwen
Bij Building Changes werken we aan een tool waarmee projectteams aan de slag kunnen om circulair te bouwen. Hier moeten de te nemen stappen helder in worden, zodat gemeentes op projectniveau echt verder kunnen komen met circulair bouwen.

Iedereen kent wel de R ladder van circulariteit, maar die blijft vaak nog algemeen. Wij vinden dat je eigenlijk per materiaalsoort vooraf je doel moet bepalen binnen de ladder, daarop de markt moet uitdagen, en achteraf ook moet evalueren of dat doel behaald is. En dan in een volgend project de lat weer net wat hoger leggen. Materiaalstromen grond, beton, PVC hebben allemaal hun eigen uitdagingen – wees vooraf specifiek in wat je wil bereiken.

Convenant Hoorn

In Hoorn zetten gemeente en aannemers duidelijke stappen naar meer ambitieuze projecten met meetbare doelen, ook op weg naar circulariteit. Bijvoorbeeld in project Hoefblad Noord, waar het riool vervangen zal worden.

Maar dat alleen is niet voldoende. Als je zaken echt wilt veranderen, zouden aannemers veel eerder door de gemeente in het proces betrokken moeten worden, zodat ze samen kunnen nadenken over oplossingen. Het liefst gebeurt dit al ver voor de aanbestedingsfase, want dan kunnen de innovatieve ideeën van de aannemer ook meegenomen worden. Daar willen we in vervolgprojecten in Hoorn ook weer mee verder.

Samenwerken helpt hierbij. Zo pakken aannemers en de gemeente Hoorn het gezamenlijk op, in het Open Convenant Hoorn. Daar hebben ze met elkaar afgesproken dat ze vanuit wederzijds vertrouwen samen aan de buitenruimte werken.

Hoorn is heel ambitieus. Ze willen alle beschikbare kennis en expertise optimaal benutten om tot een gezonde groene en klimaatadaptieve buitenruimte te komen. Dat kan alleen als ze op basis van wederzijds vertrouwen samenwerken binnen het Open Convenant.

Inhoudelijke kennis komt dan ook van pas én de kans om op projectniveau de uitvoerbaarheid van minder grondstoffen, hergebruik en gerecycled materiaal te toetsen. Dat komt allemaal samen in de projecten van het Open Convenant in Hoorn.

Overigens gaat Building Changes na de zomer, in samenwerking met CROW, van start in een project om het gebruik van handige tools verder in beeld te krijgen en te versterken.

Op de hoogte blijven?

Aan de tool wordt gewerkt. Als deze gereed is, zal deze breder gedeeld gaan worden. Volg onze kanalen om op de hoogte te blijven over deze ontwikkelingen!