-->

Bouwen aan verandering

Materiaalstromen van gebouwen circulair maken

Duurzaam bouwen

Gepubliceerd op: 14 december 2021

Het Ketenproject Circulaire bouwstromen is van start! Markus BV, Nebest, IDDS, PLANALOGIC, IMd Raadgevende Ingenieurs en Building Changes zijn gezamenlijk aan de slag om materiaalstromen van gebouwen circulair te maken. Daarbij kijken we naar de gehele keten, van uit sloop vrijkomende materialen tot aan de toepassing in nieuwe projecten. Om hieraan invulling te geven, ontwikkelen we aan de hand van directe toepassing in de praktijk een circulair ketenconcept voor hoogwaardig hergebruik. Hierbinnen worden alle disciplines vertegenwoordigd, van onderzoek naar de herbruikbaarheid tot circulaire oogst en realisatie. Trots zijn wij dat we door het ministerie uitverkoren zijn om dit concept verder op te schalen. Met de clusterpartners zijn we nog op zoek naar ontwikkelaars en vastgoedeigenaren die met ons een stap willen zetten in een structurele verkenning van de circulaire kansen in hun vastgoed. Interesse? Laat het weten aan Sybren Steensma, sst@buildingchanges.nl.