-->

Bouwen aan verandering

De Wkb: onbekend maakt onbemind

Informatiemanagement

Gepubliceerd op: 3 november 2021

Building Changes is op meerdere gebieden betrokken bij de invoering van de Wkb in juli 2022, onder andere als partner van KIK en de WkbCampus. Op 7 oktober waren wij bij het jaarcongres van de VBWTN en op 6 oktober sloten we de Wkb-lunchreeks af met een sessie over ‘kleine bouwwerken.’ Hieronder een kort verslag van beide bijeenkomsten. 

Wkb-lunch 6 oktober ‘kleine bouwwerken’

Op 6 oktober was de afsluiting van een reeks informatieve lunchsessies met aandacht voor diverse aspecten van de Wet Kwaliteitsborging. Deze laatste sessie boog zich over kleine bouwwerken. Een gemeente, een aannemer en een kwaliteitsborger beantwoordden verzamelde vragen uit het land. ‘Onbekend maakt onbemind’ lijkt zowel bij een deel van de aannemers als bij de gemeenten te gelden. Het gezamenlijk doen van proefprojecten biedt de mogelijkheid om te proeven van de nieuwe werkwijze en te wennen aan de nieuwe rol.

Zo moet de gemeente een stapje terug doen in de technische bouwplantoetsing en het toezicht tijdens de bouw, want dat wordt de plek van de borger. Maar mochten er zaken niet volgens het Bouwbesluit uitgevoerd worden, dan moet de gemeente een standpunt innemen over de handhaving daarop. Ondersteuning van gemeenten gebeurt door de VNG. 
Vanuit het perspectief van een beginnende aannemer wordt verondersteld dat men aan de hand meegenomen wordt door de (ervaren) borger. In volgende projecten gaat het beter, maar ook onderaannemers en installateurs moeten meegenomen worden. Al met al kost dat tijd, het wennen aan alle informatie die verzameld moet worden. Automatisering kan hier bij helpen.  
Ook de borgers hebben een leertraject gehad om goed in te kunnen schatten welke vragen ze moeten stellen aan wie om de risico’s te minimaliseren. Voor kleine bouwwerken kunnen de beheersmaatregelen teruggebracht worden tot een minimale checklist in voorbereiding en uitvoering. Daarmee wordt de tijdsbesteding van de borger ook geminimaliseerd, net als zijn factuur! 

Wil je meer weten? Kijk hier de lunchbijeenkomst terug.

Jaarcongres VBWTN 7 oktober   

Op 7 oktober was het jaarcongres van de VBWTN in Ermelo. Het thema voor dit jaar was ‘Samenwerken aan een nog betere kwaliteit’. Building Changes was aanwezig om contacten uit de ambassadeursnetwerken live te ontmoeten en presentaties bij te wonen. De eerste sprekers namen ons mee langs de mogelijkheden van de Omgevingswet, via de Wkb naar de prestaties van het Red Bull team in de Formule 1, een leuke afwisseling. Na de lunch kon je twee workshops kiezen uit de maar liefst achttien actuele onderwerpen. Alle workshops en presentaties zijn hier terug te kijken.