-->

Bouwen aan verandering

Wkb: de laatste loodjes

Informatiemanagement

Gepubliceerd op: 5 september 2022

Nu de meeste vakanties achter de rug zijn, richten de blikken zich op het laatste deel van 2022. Daarin lijkt het voorlopig onverminderd druk en doemt 1 januari al snel op: de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Wkb en de Omgevingswet. Hoewel er vanuit de Eerste Kamer nog een aantal vragen gesteld zijn die minister Hugo de Jonge dient te beantwoorden, zoals de staat van het DSO, lijken er geen onoverkomelijke bezwaren om verder te gaan met de voorbereiding en invoering.

Building Changes heeft via individuele trajecten al een aantal organisaties kennis laten maken met de wijzigingen die de Wkb voor hen inhoudt. Zij hebben hun interne bedrijfsvoering aangepast op een gewijzigd vergunningentraject, het toevoegen van een externe kwaliteitsborger aan het project en de extra benodigde registraties in de uitvoering.

Daarnaast begeleidt Building Changes de Ambassadeursnetwerken Wkb waar juist het samenspel tussen borger, bouwer, bevoegd gezag en de andere betrokkenen een belangrijke insteek is. Deze ervaringen worden regionaal gedeeld om elkaar te helpen en ook op nationaal niveau worden Bouwend Nederland, VNG en het ministerie op de hoogte gehouden van de ervaringen in het land.

Toch zijn er ook nog veel partijen die zich niet, of slechts oppervlakkig, hebben georiënteerd op wat de Wkb voor hen betekent. Gelukkig zijn er nog vier maanden om je licht op te steken en praktische ervaring op te doen in proefprojecten.

Op de website www.WkbPlaza.nl die we als partner van de WkbCampus hebben opgezet wordt veel informatie samengebracht die in bijna twee jaar Ambassadeursnetwerk verzameld is. Elke regio heeft enthousiaste deelnemers met ervaringen die ze delen en dat komend kwartaal ook doen. In de agenda’s worden de betreffende data en aanmeldmogelijkheden vermeld. In de tijd die rest is het ook nog mogelijk om in de praktijk aan de slag te gaan met een proefproject. Gezien de doorlooptijd moet er dan al wel een vergunning klaarstaan of het moet met een kleiner project als een uitbouw of dakopbouw gedaan worden. Voor de kosten van de kwaliteitsborger is er een subsidie mogelijk. Wij hebben inzicht in de ruimte per regio, vraag het gerust aan dynamisch verbinder Jaap Kolk.

Edwin Ridder heeft zich samen met Jaap Kolk en Paul het afgelopen jaar beziggehouden met de Wkb. Hij richt zich nu binnen een andere organisatie op bouwsoftware. Er is daardoor een vacature Adviseur Kwaliteitsmanagement / Wkb. In deze functie ben je landelijk actief in onze ambassadeursnetwerken en treed je op als aanjager, vraagbaak en procesbegeleider voor (samenwerkings)vraagstukken rondom de Wkb bij gemeenten, aannemers en kwaliteitsborgers. Je promoot o.a. het aanbod van de WkbCampus en geeft hier mede vorm aan. Interesse? Check bij Jaap Kolk wat de werkzaamheden precies inhouden.