-->

Bouwen aan verandering

Wegwijzer in het Wkb-woud

Informatiemanagement

Gepubliceerd op: 18 januari 2022

Kersverse Woonminister De Jonge heeft na rijp beraad besloten de invoering van Omgevingswet per 1 juli te laten varen. Daarmee schuift de invoering van de Wkb ook op. Tot wanneer wordt later besloten. In de brief, te vinden op Rijksoverheid.nl staat als reden vermeld "dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen". Laten we deze extra tijd goed besteden en er mee aan de slag gaan als je dat nog niet was!

Building Changes ondersteunt de Ambassadeursnetwerken Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) waarin aannemers samen met het bevoegd gezag en de borger gestimuleerd worden om gezamenlijk ervaring op te doen in het draaien van projecten volgens de nieuwe regelgeving. Deze ervaringen worden besproken met andere deelnemers van het netwerk, zodat iedereen ervan kan leren.

In de 19 netwerken door het hele land participeren meer dan 200 gemeenten, 300 aannemers, alle kwaliteitsborgers en ook nog omgevingsdiensten, woningcorporaties, architecten, installateurs en andere betrokkenen in de bouwkolom. Afgelopen jaar zijn er door deze partijen in heel Nederland proefprojecten in het kader van de Wkb opgestart. De knelpunten die daarin naar boven zijn gekomen, en ook de positieve bevindingen, zijn niet alleen in het eigen netwerk besproken, maar ook gedeeld met andere netwerken én het ministerie van BZK.

Nu dit jaar de Wkb in het kielzog van de Omgevingswet in werking moet gaan treden, zullen er nog veel meer partijen moeten gaan oriënteren op dit proces. Om hen te helpen aan praktische informatie én contactmogelijkheden in de regio, is Wkb Plaza in het leven geroepen. Op deze website verzamelen we handige links naar factsheets, webinars, voorbeelddocumenten en nog veel meer. Daarnaast hebben alle netwerken hun eigen pagina met hun eigen agenda, regionaal nieuws en een overzicht van alle betrokken partijen en proefprojecten.

Ga dus voor je eerste stappen op het Wkb-pad naar www.wkbplaza.nl. Heb je extra hulp nodig? Neem contact op met Edwin Ridder, er@buildingchanges.nl