-->

Bouwen aan verandering

Ondertekening Digicampus GWW op InfraTech 2023

Informatiemanagement

Gepubliceerd op: 24 januari 2023

Tijdens de vakbeurs InfraTech in Ahoy Rotterdam vorige week is feestelijk gevierd dat het Digicampus GWW deelakkoord is ondertekend. DigiCampus GWW is een platform met de missie om iedereen in de infrasector digitaal vaardiger te maken en tegelijkertijd slimmer digitaal te laten samenwerken in projecten. Het platform is een initiatief van Stichting Rondom GWW, RegioIngenieur en de Economic Board Zuid-Holland. Het deelakkoord is ondertekend door Karel Ossewaarde (voorzitter Stichting Rondom GWW), Ronald Zandbergen (voorzitter RegioIngenieur), Jeffrey van Meerkerk (voorzitter Taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland) en Willy de Zoete (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland).

In de komende twee jaar vindt ontwikkeling plaats van een platform dat trainingen en tools moet bieden om de digitale vaardigheden van medewerkers in de infrasector te verbeteren en projecten efficiënter te laten verlopen, inclusief de noodzaak tot optimalisatie van informatie-overdracht en procesverbetering tussen ketenpartners.

Stap voorwaarts voor de infrasector

De ondertekening van DigiCampus GWW is een belangrijke stap in het versterken van de digitale vaardigheden van werknemers in de infrasector en het verbeteren van de digitale samenwerking tussen verschillende partijen. De ondertekening markeert het startpunt van een ambitieus project dat zich richt op het versterken van de digitale competitiviteit van de infrasector en het verhogen van de productiviteit in de sector.

"Als Stichting Rondom GWW zijn we blij dat we vandaag DigiCampus GWW hebben ondertekend, een belangrijk platform dat bijdraagt aan het versterken van de digitale vaardigheden van medewerkers in de infrasector en het verbeteren van de digitale samenwerking in projecten." Aldus Karel Ossewaarde, voorzitter van Stichting Rondom GWW. "Dit is een belangrijke stap voorwaarts in onze missie om de infrasector klaar te maken voor de toekomst."

Rol van Building Changes

Jaap Kolk, Dynamisch Verbinder Building Changes: “Building Changes vult samen met Suit-Case en de initiatiefnemers het programmamanagement van de DigiCampus GWW in. De komende tijd werken we aan de eerste zichtbare resultaten en hopen we nóg meer partijen enthousiast te krijgen om mee te doen. Onze rol als dynamisch verbinder komt in de DigiCampus GWW goed uit de verf omdat we de resultaten uit ons Europese project ARISE (ARISE – awakening – relevant – innovative – scalable – equitable (ariseproject.eu)) kunnen toepassen en omdat we samen op kunnen trekken met DigiGO, en in het bijzonder DigiVaardig (DigiVaardig - digiGO).”

Meer informatie

DigiCampus GWW wordt in de komende maanden verder onder de aandacht gebracht bij allerlei partijen in de infrasector. Verder nodigt DigiCampus GWW iedereen uit om zich aan te sluiten. Meer informatie vind je op de website: www.digicampusgww.nl.