-->

Bouwen aan verandering

Selecteren op basis van skills met Passport for work

Sociale Innovatie

Gepubliceerd op: 5 juli 2022

Passport for Work is een online platform waar we werkgevers aanmoedigen om op basis van skills te selecteren in plaats van (alleen maar) op basis van diploma’s. Daarnaast nodigen we werkzoekenden uit om erachter te komen wat hun persoonlijke skills zijn. Daardoor kunnen we makkelijker een match maken tussen vraag een aanbod. Momenteel bevindt het project zich nog in de onderzoeksfase en zijn we hard bezig om de tool verder te ontwikkelen en uitrollen. Voor de bouwsector biedt Passport for Work toegang tot nieuw werknemerspotentieel én het kan helpen invulling te geven aan de Social Return on Investment.

In april dit jaar is de assessmenttool uitgerold, daarna de matchingtool. In deze pilotfase onderzoeken we welk effect een skills based matching heeft op de duurzaamheid en passendheid van een plaatsing. Voor de bouwsector biedt Passport for Work toegang tot nieuw werknemerspotentieel én kan helpen invulling te geven aan de SROI. In oktober 2022 ronden we het onderzoeksgedeelte van het project af. Daarna zullen we het platform verder ontwikkelen. Hierin zullen ook meer functies uit de bouwsector worden opgenomen.

Op 31 oktober pakt Passport for Work uit met een hybride event, een afsluitende conferentie op de High Tech Campus in Eindhoven over de skills based economy. Wat betekent die skills based economy voor werkzoekenden en werkgevers en voor iedereen die zich daar verder mee bezig houdt? Met een aansprekend programma, verschillende sprekers en vanzelfsprekend een uitleg van wat er de afgelopen jaren ontwikkeld is binnen Passport for Work en op welke wijze wij denken een bijdrage te kunnen leveren aan de skills based economy. Zet deze datum alvast in je agenda!