-->

Bouwen aan verandering

Samen ontwikkelen en leren in KOBUS-samenwerkingsverband

Sociale Innovatie

Gepubliceerd op: 6 juli 2022

Wil je als bedrijf groeien, je producten of diensten verbeteren, innoveren of je organisatie professionaliseren? In alle gevallen is het van belang om je mensen te ontwikkelen, zeker als je wilt aansluiten bij de ontwikkelingen in de sector, of dat nu duurzaam bouwen, digitalisering of circulair bouwen betreft. Een voorbeeld van een lopend collectief leer- en ontwikkelprogramma is het KOBUS-samenwerkingsverband. Hierin zijn enkele bedrijven in onderhoud en/of nieuwbouw van woningen actief die hun kennis en ervaring effectief willen delen. Building Changes begeleidt hen met het opzetten van een gezamenlijke leer- en ontwikkelomgeving die aansluit op de relevante, gezamenlijke uitdagingen van meerdere bedrijven.

Je kwaliteit van werken op een hoog niveau brengen en houden. Dat vraagt om vakmanschap met een passende waardering die aansluit bij de ontwikkelingen van je medewerkers. Ontwikkeling van je mensen, afgestemd op de ontwikkelingen in de sector, is in veel situaties makkelijker, beter, sneller en dus effectiever als je dat samen met collegabedrijven kunt organiseren.

De overheid stimuleert de samenwerking tussen MKB-bedrijven o.a. met de collectieve SLIM-subsidie voor bedrijven die met elkaar, al dan niet gesteund door externe partijen, het ontwikkelen van hun medewerkers invulling willen geven. Denk aan het opzetten van een gezamenlijk opleidingsprogramma, een bedrijfsschool of traineeprogramma. Maar ook themagerichte ontwikkelprogramma’s vallen hieronder, zoals:

  • Een gezamenlijk leerprogramma voor zij-instromers en de begeleiding van deze doelgroep;
  • Een collectief leerprogramma gericht op de Wet op de Kwaliteitsborging;
  • Een agile leerprogramma gericht op digitaliseringsvraagstukken, BIM of conceptueel bouwen;
  • Een leerprogramma voor een groep bedrijven om beter aan te kunnen sluiten op de benodigde vakkennis en vaardigheden voor de energietransitie of duurzaam bouwen.

De leer- en ontwikkelomgeving bij het KOBUS-samenwerkingsverband hebben we vormgegeven door eerst te brainstormen over de actuele thema’s waarmee de KOBUS-bedrijven in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd worden. Deze zijn geprioriteerd en worden verder uitgewerkt in werkgroepen. De kennishouders in diverse organisaties zijn aan elkaar gekoppeld waardoor nieuwe relaties over bedrijfsgrenzen gelegd worden. Zo maken we optimaal gebruik van de aanwezige deskundigheid. De uitkomsten zullen breed gedeeld worden zodat ook andere bedrijven hiervan kunnen profiteren.

De laatste sessie is gehouden in het Innovatie en Experience Centrum voor Bouw en Infra, waar een ronde werd gemaakt langs de daar aanwezige ondernemers die allemaal hun zoektocht naar nieuwe producten en diensten deelden. Heel inspirerend!

Heb je als bedrijf ideeën of vraagstukken die hierop aansluiten? Dan komen we graag met je in contact! Tot 28 juli a.s. kunnen we een collectieve SLIM-subsidie aanvragen, dus wees er snel bij! Bel Remko Matsinger: 06-12097229.