-->

Bouwen aan verandering

Convenantenaanpak - Samenwerken vanuit vertrouwen

Duurzaam bouwen


Aanleiding

De bouw verandert. Een groeiend aantal ketenpartners in de sector is daadwerkelijk begonnen aan een kwaliteitsverbetering van de onderlinge samenwerking en aan een bredere oriëntatie op en betrokkenheid van de gebruiker. Zowel opdrachtgevers als marktpartijen beseffen dat ze elkaar nodig hebben om te vernieuwen en richting te geven aan de maatschappelijke rol van de sector. Een goede samenwerking is nodig om projecten duurzaam te realiseren en de klimaatadaptieve inrichting van steden samen te verbeteren.

Doel

Het creëren van effectieve samenwerkingen op het gebied van klimaatadaptieve, duurzame openbare ruimte in steden om een optimaal maatschappelijk resultaat te bereiken en kwaliteit te verbeteren.

Aanpak

Er worden kenniskringen ingericht en open convenanten gesloten tussen gemeenten en MKB-bedrijven. Verschillende partijen kunnen hierbij aanschuiven. De deelnemende MKB-bedrijven uit de regio krijgen de kans om bij projecten mee te denken en in te schrijven op aanbestedingen.

Binnen de zogenoemde regionale kenniskringen werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan het bevorderen van een betere en duurzame samenwerking bij grond-, weg- en waterbouwprojecten. Een belangrijk aandachtspunt hierbij vormt de praktijkgerichte implementatie van de convenantaanpak en klimaatadaptatie en duurzaamheid in uitvoeringsprojecten.

De samenwerking moet resulteren in het creëren van een breder draagvlak voor projecten, meer kennisdeling vanuit verschillende disciplines en een kwalitatief en duurzaam resultaat. De tussentijdse evaluatiemomenten zorgen voor een duidelijk beeld over de samenwerking en geven ruimte voor eventuele bijsturing. Er is een gezamenlijke focus op de kwaliteit om tot een goed projectresultaat te komen. Dit maakt het samenwerken leuker en makkelijker. Gedurende de projecten is het idee om met de partijen al lerende tot blijvende verbeteringen te komen. Met als gezamenlijk doel: beter, sneller, goedkoper, met beter rendement en zonder gedoe projecten realiseren.

Rol Building Changes
Als medeoprichter van Buiten Ruimte initiëren wij de opzet en inrichting van kenniskringen met lokale MKB-bedrijven voor een gemeentelijke opdrachtgever. We ondersteunen de deelnemers met het initiëren, faciliteren en activeren van lerende samenwerkingsverbanden en omgevingen zodat zij gezamenlijk beter presteren. Speerpunten hierin zijn: resultaatgericht samenwerken en deelnemers bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid.

Vanaf de start van de voorbereiding van de projecten zijn we betrokken bij de begeleiding van het proces. De projectteamleden worden individueel en collectief ondersteund en kunnen terugvallen op ons als kennisorganisatie. Gedurende het proces monitoren en reflecteren we op basis van de bevindingen in relatie tot de gemaakte afspraken.

Wil je hier meer over weten of langskomen bij een bijeenkomst van een convenant-projectteam of kenniskring? Neem contact met ons op.

Resultaat
Het opzetten van samenwerkingen, oftewel ‘open’ convenanten, met regionale ondernemers resulteert in behoud van en meer werkgelegenheid in de regio. Door samenwerking op basis van vertrouwen en kennisdeling verlopen het proces en de uitvoering soepeler en wordt de kwaliteit verhoogd. Diverse gemeenten, zoals Amsterdam, Hoorn en Alkmaar hebben al verschillende projecten tot een positief resultaat gebracht met behulp van de samenwerkingsverbanden binnen Buiten Ruimte. Zowel gemeenten als aannemers zien voordelen in deze samenwerkingsvorm.

Goed ontworpen, aangelegde en beheerde buitenruimte heeft een grote meerwaarde voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het stedelijk gebied.

Een voorbeeld van een van de afgeronde projecten is het Emmakwartier in Alkmaar, zie de video hieronder. Bekijk ook onze corporate video waarin Marten Klein, Directielid Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam, Erik van der Maat, Bedrijfsleider Schot Infra, en Vanja Schouten, Uitvoerder Fronik Infra, vertellen over onze aanpak. 

Partners