-->

Bouwen aan verandering

Werken met BIM

Informatiemanagement


Aanleiding

Digitalisering in de bouw is van belang om te kunnen innoveren en kosten te reduceren bij de verduurzaming van gebouwen. Dit vraagt om een nieuwe werkwijze van de organisatie en daarmee competente vakmensen, teams en organisaties die optimaal samenwerken.

Binnen de bouw is er een noodzaak om grote projecten als ketenpartners op te pakken. Dit kan met digitalisering van processen en data-overdracht in de bouwketen goed volbracht worden. Hiervoor is het nodig om te kunnen en willen veranderen en kennis te verbeteren.

Doel
Het doel van BIM is om door middel van digitalisering de communicatie en overdracht binnen de bouwketen te verbeteren en daarmee het gehele bouwproces en de levenscyclus van het bouwwerk te optimaliseren.

Aanpak
Met BIM kun je digitale bouwwerkinformatie integraal beheren en (her)gebruiken, gedurende de hele levenscyclus van een bouwwerk. Gegevens worden ingevoerd en meermalig gebruikt en makkelijk uitgewisseld tussen opdrachtgevers, architecten, adviseurs, aannemers en installateurs.

Er kunnen verschillende softwaresystemen gebruikt worden. BIM staat voor een verzameling technische oplossingen om gegevens te delen, met het doel om goed digitaal samen te werken binnen de bouw en infra.

Om met BIM aan de slag te gaan en op de juiste manier te kunnen gebruiken, is een nieuwe werkwijze nodig. Dit betekent een geheel veranderproces binnen de organisatie. Building Changes helpt organisaties bij de bewustwording van BIM.

Rol Building Changes
Er komt veel bij kijken om met BIM aan de slag te gaan. Building Changes kan organisaties ondersteunen in dit bewustwordingsproces en begeleiden bij het BIM-opleiden.

Daarnaast ondersteunt en ontwikkelt Building Changes samenwerkingsverbanden voor het uitwisselen en borgen van kennis, het begeleiden van implementatie, het faciliteren van samenwerking en het oplossen van specifieke vraagstukken.

Resultaat
Er zijn al vele projecten met BIM opgestart waarin Building Changes een aandeel heeft of heeft gehad.

Zo hebben we onder andere (mee)gewerkt aan: de BIM-bitesde BIM routekaart, Regionaal Platform Zuid-Holland, Net-UBIEP, BIMplement en BIMcampus.

Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingen opgestart binnen gemeenten om met BIM aan de slag te gaan.