-->

Bouwen aan verandering

WkbCampus

Informatiemanagement


Aanleiding

Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren, zodat de bouwkwaliteit van de gebouwen wordt verbeterd. De bouwketen staat voor de enorme uitdaging om vóór 1 juli 2022 hun organisatie en werkproces af te stemmen op het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het leveren van bewijslast.

Het is belangrijk voor organisaties om uit te zoeken wat dit voor hen betekent en hoe je goed kunt samenwerken bij de organisatie van de bouwprojecten. Als de gemeentelijke koplopers tijdig starten  en actief met proefprojecten aan de slag te gaan, zullen ze hier uiteindelijk profijt van hebben.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is de WkbCampus ontstaan. Een stichting en samenwerkingsplatform om kennis te delen en hulp te bieden rondom de implementatie van de Wkb.

Doel

Het doel van de WkbCampus is om organisaties klaar te stomen voor de komst van de Wkb met de juiste kennis en instrumenten. 

Aanpak
De WkbCampus is opgericht om organisaties te faciliteren bij de implementatie van de Wkb. Vanuit de Wkb is het verplicht voor de onafhankelijke kwaliteitsborger een gecertificeerd beoordelingsinstrument te gebruiken. De WkbCampus zorgt ervoor dat de verantwoordelijke (de ontwikkelaar/opdrachtgever, architect, voorschrijver, bouwer, kwaliteitsborger of afdeling Bouw- en Woningtoezicht) snel en goed aan de slag kan met een Wkb-instrument voor kwaliteitsborging. De WkbCampus werkt met het instrument ‘KiK’ voor de kwaliteitsborging in bouw en infra.

KiK is voor de hele bouwkolom geschikt en is een volledig transparant en onafhankelijk instrument. Organisaties die aan de slag gaan met kwaliteitsborging door middel van KiK krijgen beter zicht op technische risico’s en kunnen hierdoor betere prestaties leveren op het gebied van efficiëntie en klanttevredenheid. Tegelijkertijd krijgen ze beter grip op interne processen en projectresultaten.

De WkbCampus biedt niet alleen technisch-inhoudelijke ondersteuning bij projecten, maar ook op organisatorisch niveau. De WkbCampus biedt informatie en kennis, begeleiding bij (proef)projecten, training voor het ontwikkelen van de juiste vaardigheden en faciliteert de certificering. Hierdoor werken de organisaties sneller volgens de nieuwe regelgeving en wordt er direct efficiënt samengewerkt met de partners in de bouwkolom.

Resultaat

Veel organisaties worden via de WkbCampus op dit moment klaargestoomd voor de nieuwe regels. Door eerder te starten, zijn zij eerder door de leercurve heen en hebben ze beter zicht op de risico’s en dus op de beheersing ervan. Bovendien kunnen zij nu nog invloed uitoefenen op de systematiek en hun gewenste werkwijze uitvinden en borgen.

De WkbCampus ondersteunt bij het implementeren van alle aspecten van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hierbij wordt KiK als instrument gebruikt. Met vier doeltreffende maatwerkmodules in één systeem spreekt de hele bouwkolom dezelfde taal.

Rol Building Changes
Building Changes is een van de drie oprichters van de WkbCampus, samen met KOMO en SKG-IKOB. Wij beheren een deel van de coördinatie en organisatie van de WkbCampus, zoals het secretariaat en de organisatie van de trainingen.

Daarnaast bieden wij via de WkbCampus aan de aangesloten partijen onze dienstverlening aan.

Lees meer op: www.wkbcampus.nl.

Partners: