-->

Bouwen aan verandering

Klimaatadaptatie

Toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving, voor een fijner leefklimaat.

Ons klimaat verandert. We worden steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden: meer en zwaardere buien, maar ook vaker droogte en hitte. De kwaliteit van de leef- en werkomgeving in steden staat daardoor onder druk. Goede samenwerkingen zijn nodig om steden klimaatbestendig in te richten en ons voor te bereiden op de komende jaren waarin het klimaat alleen maar meer zal gaan veranderen.

Building Changes ondersteunt het opzetten van samenwerkingen en deelt kennis over het klimaatbestendig inrichten van de stad en haar omgeving. Een goed voorbeeld hiervan is kennisportaal Buiten Ruimte.

Lees hier de rapportages van de onderzoeken die binnen het programma ‘Klimaatwerk in uitvoering’ vallen. Dit programma is een initiatief van Building Changes, Hogeschool van Amsterdam en MKB-Infra en wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal regionale overheden en marktpartijen. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door TKI Deltatechnologie. De ontwikkelde kennis wordt momenteel in de concrete bouwpraktijk toegepast.

Onze professionals helpen je graag verder

  • René de Kwaadsteniet
    Directeur | Dynamisch Verbinder
  • Sybren Steensma
    Dynamisch Verbinder
  • Paul Kuijpers
    Dynamisch verbinder