-->

Bouwen aan verandering

Kennisportaal Buiten Ruimte

Klimaatadaptatie


Aanleiding

De bouw verandert. Partijen moeten met die verandering mee en er is behoefte aan kennis om daar goed mee om te kunnen gaan. Er wordt veel over gesproken en er wordt veel over geschreven. Een verzamelplek van al die kennis zal partijen helpen om een beter overzicht te krijgen van wat er allemaal is aan nuttige informatie en tooling om ze verder op weg te helpen.

Doel
Het doel van Buiten Ruimte is om kennis te delen via één kennisportaal op het gebied van samenwerken, duurzaamheid, circulariteit en digitalisering en op deze manier te ondersteunen bij een duurzame inrichting van de openbare ruimte.

Aanpak

Buiten Ruimte is hét platform voor praktische informatie voor de realisatie (ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud) van klimaatadaptieve duurzame steden. Het bundelt kennis, ervaring en nieuwe inzichten en stimuleert de toepassing in de praktijk om ervoor te zorgen dat vernieuwingen onomkeerbaar en structureel worden in de bouwsector.

Het portaal is in 2018 ontwikkeld vanuit het onderzoeksprogramma Klimaatwerk in uitvoering TKI Deltatechnologie, en de ervaringen met de uitvoering van projecten in het kader van de zogenoemde Open Convenanten. Het portaal draagt bij aan de doorwerking van de kennis die binnen deze deelprogramma’s is opgebouwd. 

Buiten Ruimte stimuleert een nieuwe werkwijze in de bouw met als basis vier thema’s: Samenwerken vanuit vertrouwen, Klimaatwerk in uitvoering, Circulariteit & Duurzaamheid, Digitaal bouwen en beheren.

Naast het delen van kennis houdt Buiten Ruimte zich ook bezig met het vergaren van nieuwe kennis. Binnen het thema “Klimaatwerk in uitvoering” werkt het consortium, onder de leiding van de Hogeschool van Amsterdam, samen met de Hanze Hogeschool Groningen en de Hogeschool van Rotterdam en zijn er onderzoeken gedaan voor het vergroten van de kennis over regen- en hittebestendig inrichten van stedelijk gebied. Het onderzoek moet resulteren in betere informatie over lokale inrichtingsmogelijkheden; welk effect deze hebben op regen- en hittebestendigheid en de kosten en baten daarvan. De kennis die opgedaan wordt over klimaatadaptieve steden wordt ook gedeeld op Buiten Ruimte.

Rol Building Changes
Het kennisportaal Buiten Ruimte wordt beheerd en onderhouden door Building Changes, in samenwerking met MKB INFRA en Hogeschool van Amsterdam.

Resultaat

Via Buiten Ruimte wordt kennis gedeeld en worden partijen op weg geholpen bij een verduurzaming van de bouw van de openbare ruimte. Er zijn verschillende tools ontwikkeld en gedeeld via Buiten Ruimte. Daarnaast wordt de open convenantenaanpak via Buiten Ruimte gestimuleerd.

Alle innovatieve tools die ontwikkeld zijn vanuit het programma Klimaatwerk in uitvoering zijn te vinden in het innovatieboek.



Het kennisportaal Buiten Ruimte is een initatief van: