-->

Bouwen aan verandering

MKB-Idee - Ikgahetmaken!

Sociale Innovatie


Aanleiding

Er is een groeiende vraag in de sector naar vakmensen, maar de bouwsector kampt juist met een tekort aan mensen met de juiste vakkennis. Om nieuwe medewerkers aan te trekken, is er een strategie nodig die het aantrekkelijk maakt om nieuwe jonge mensen te verbinden aan de sector.

Dit geldt ook voor de isolatiebranche. In de praktijk blijkt dat de isolatiebranche vrij onbekend is en een slecht imago heeft. Instromers hebben geen goed beeld van wat het werk inhoudt. Uit onderzoek onder werkgevers blijkt dat een hands-on mentaliteit en goed ontwikkelde soft skills, zoals doorzettingsvermogen, betrouwbaarheid en actief luisteren, belangrijk zijn in het werk. Omdat instromers vooraf geen goed beeld hebben van de werkzaamheden en de soft skills niet altijd goed ontwikkeld zijn, kent de branche veel uitstroom. Bovendien heeft de branche behoefte aan imagoverbetering.

Vanuit deze gedachte is de online tool Ikgahetmaken! tot stand gekomen.

Doel

Ikgahetmaken! dient twee doelen:
- het werven en enthousiasmeren van potentiële werknemers en het boosten van het imago van de isolatiebranche.
- het informeren en scholen van potentiële werknemers.

Aanpak

Op dit moment is er nog geen beroepsopleiding voor dit beroep. Dat betekent dat men vrij gemakkelijk kan instromen zonder vakdiploma. Het vak is in de praktijk goed te leren, mits men een hands-on mentaliteit heeft en de noodzakelijke soft skills bezit of in staat is deze te ontwikkelen. Daarom is gekozen voor een aanpak waarin de soft skills centraal staan.

Met behulp van de MKBIdee-regeling zijn we begonnen met de ontwikkeling en uitrol van deze tool om potentiële vakmensen te werven en versneld op te leiden voor de isolatiebranche. Hiervoor is een motiverende wervingsgame, onderdeel van een activatiecampagne, ontwikkeld. In de wervingsgame worden de benodigde soft skills van de potentiële werknemers getoetst. Na het met goed resultaat uitspelen van de interactieve wervingsgame kunnen een online introductieopleiding via e-learning en een opleiding op de werkvloer gestart worden.

Uit een doelgroepanalyse is gebleken dat de doelgroep leren in de traditionele vorm niet leuk vindt. Vandaar dat er in Ikgahetmaken! gekozen is voor een nieuwe vorm van leren in spelvorm die toegankelijk is via de smartphone, tablet en laptop.

In deze omgeving worden verschillende assessments en neurogames met betrekking tot soft skills aangeboden om te toetsen of iemand past binnen de isolatiebranche. Om het spel aantrekkelijk te maken wordt het gepresenteerd door een quizmaster. Doordat dit in een interactieve spelvorm wordt aangeboden, werkt het enthousiasmerend en dat dient meteen het wervende doel van de tool.

In samenwerking met de branche zijn de eerder genoemde soft skills in kaart gebracht. Daarnaast is samen met SKG-IKOB en Takkenkamp de vaktechnische inhoud van de e-learning tot stand gekomen. Gedurende de ontwikkeling is de tool herhaaldelijk getest in de praktijk door medewerkers en experts uit de sector. Bij de ontwikkeling van de vormgeving van de tool is de doelgroep nauw betrokken geweest. Dit was tegelijkertijd een vorm van werving, omdat het bijdraagt aan het draagvlak en de naamsbekendheid voor Ikgahetmaken! en helpt bij het positief neerzetten van de isolatiesector.

Resultaat

Building Changes is vanaf het begin bij het project betrokken en heeft het projectmanagement in beheer. Wij zijn de opdrachtgever van Ikgahetmaken! Daarnaast hebben we, in samenwerking met de andere partijen, de vakinhoudelijke content voor de tool ontwikkeld.

Vanaf de lancering houden wij ons bezig met het creëren van draagvlak binnen de branche en het onderwijs. In de toekomst zal de tool verder ontwikkeld en uitgerold worden.

Rol Building Changes
Het eindresultaat is een interactieve online tool: www.ikgahetmaken.nl die als wervingscampagne en ontwikkelprogramma dient voor het beroep van isoleerder. De tool is eind juni 2020 gelanceerd.

Partners