-->

Bouwen aan verandering

Privacy Verklaring

Dit is de privacy verklaring van Building Changes B.V. /Building Changes Support B.V., Vander Burghweg 1, 2628CS DELFT, +31 15 7200 901, info@buildingchanges.nl.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking.
Building Changes B.V. /Building Changes Support B.V. gebruikt de gegevens van zakelijke relaties, leden van platforms en geïnteresseerden voor de volgende doeleinden:

  • Zakelijke correspondentie gerelateerd aan een specifieke opdracht die is afgestemd met de klant.
  • Communicatie rondom een evenement waar een geïnteresseerde zichzelf voor heeft aangemeld.
  • Communicatie rondom een Convenant of Kring waar een relatie lid van is of in geïnteresseerd is.
  • Het verzenden van nieuwsbrieven in opdracht van een platform waar wij het loket voor bemannen.
  • We slaan deze gegevens op en we verwerken ze in onze administratie, waarbij we per individu de activiteiten afstemmen op de relatie die we met deze persoon hebben.

Duur van de opslag.
We houden ons bij de opslag van persoonsgegevens aan de vastgestelde wettelijke termijn. Voor de uitvoering van de activiteiten voor de lokettenvan netwerken waar wij voor zijn ingehuurd bewaren we de gegevens tot het einde van de green deal of het netwerk, of totdat wij als partij het loket niet meer bemannen, als dat eerder komt. Dit zelfde geldt voor de convenanten die wij ondersteunen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
Elke relatie heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, Lisanne Dorlas, ld@buildingchanges.nl. Wij zorgen ervoor binnen vijf werkdagen aan uw verzoek te voldoen.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u denkt dat wij uw gegevens onjuist behandelen of onterecht in ons bezit hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag en zullen we er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te rectificeren. Mocht u niet tevreden zijn met de gang van zaken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, +31 70 888 85 00.

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens.
We onderscheiden de volgende categorieën van ontvangers van persoonsgegevens:

  • Onze algemene klantgegevens zijn opgeslagen bij Kenniskamers BV, die ook de hosting van onze website doet.
  • Verder worden de gegevens van de Convenanten gedeeld met de TKI subsidieverstrekker.

Intrekken toestemming gegevensverwerking
U kunt op elk moment ervoor kiezen uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.

Dit kunt u doen door contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, Lisanne Dorlas, ld@buildingchanges.nl.
Wij zorgen ervoor binnen vijf werkdagen aan uw verzoek te voldoen.