SUPPORT & TECHNOLOGY

Robert-Jan van den Berg
Circulaire Economie

Persoonlijk

Robert-Jan staat voor een gezonde, creatieve, sterke en duurzame bouwsector nationaal en internationaal. Tot 2016 is hij actief geweest bij CROW, het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en openbare ruimte. Robert-Jan draagt de GWW dan ook een warm hart toe. Hij is in het verleden betrokken geweest bij het ontwikkelen van kennisproducten en opleidingen en past deze ervaring binnen Buiding Changes actief toe. Onder andere door een gedeelte van de opleiding Duurzaam GWW te geven (uitgevoerd door PAO). Robert-Jan is een echte prater en netwerker en dat komt door het besef dat samenwerken het meest tot zijn recht komt als alle betrokkenen in hun waarde worden gelaten, en daar moet je ze goed voor kennen.

Naast zijn activiteiten bij Building Changes is hij ook actief in de mediawereld. Hij ziet dat deze werelden veel met elkaar gemeen hebben, maar het zorgt ook voor onorthodoxe verbindingen, die tot ware vernieuwingen leiden. Robert-Jan is nauw betrokken bij de Green Deal Duurzaam GWW namens Building Changes en houdt daar een vinger aan de pols van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Circulair en Duurzaamheid beginnen een steeds prominentere positie in te nemen, waarbij Robert-Jan nauw betrokken is bij de uitvoering van concrete projecten op gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Inspiratie

Robert-Jan ziet de GWW als een ware kansenmachine waar het hergebruik en duurzaamheid betreft. Dit is iets wat niet alleen ons aangaat, maar ook de volgende generaties. Dat is waar hij voor gaat: het inzetten van zijn kennis en ervaring, zodat straks zijn (klein)kinderen ook een waardevolle toekomst hebben.

Specialisatie:

0654244228
rjvdb@buildingchanges.nl

Algemeen

Vacatures
Privacy Verklaring
Algemene voorwaarden
Disclaimer

Contact

Building Changes B.V.
Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
+31 15 7200 901
info@buildingchanges.nl
KvK nummer: 67270883
BTW nummer: 856906098B01