-->

Bouwen aan verandering

Stip op de horizon erkennen

Business Innovatie

Gepubliceerd op: 7 juli 2022

Energiearmoede heeft zijn intrede gedaan in Nederland. De zorgen met betrekking tot klimaatverandering nemen hand over hand toe. De vraag op de woningmarkt en de arbeidsmarkt trekken in de bouwsector hand in hand op. Ruimtegebruik en milieu vormen meer en meer de discussiepunten rondom inrichtingsvraagstukken. En in de tussentijd voeren we gesprekken over de brede welvaart en het welzijn in ons mooie land in de Delta van Europa. Je zou kunnen stellen dat we volop in transitie zijn naar misschien wel een nieuwe werkelijkheid. De stip op de horizon die jaren lang voor ons uit is geschoven. Nico Heijmen vertelt zijn visie en onze toegevoegde rol voor opdrachtgevers.

Nico: “De stikstofcrisis van nu is het resultaat van het niet of onvoldoende erkennen van de stip op de horizon die in 2008 al is gezet, vertaald in de Natura 2000-gebieden. In 2015 werd mij al duidelijk dat de maatschappelijke discussie rondom de thematiek van duurzaamheid, toen nog met de invoering van het Programma Aanpak Stikstof, voor onze bouwsector weleens vergaande gevolgen zou kennen. Gevolgen die zakelijk bezien ook kansen betekenen.”

In 2016 leidde dit ertoe dat Building Changes naar mogelijkheden zocht om bestaande werkwijzen anders te gaan doen. Met de daaraan gekoppelde technologische ontwikkelingen resulteerde dat in het invullen van nieuwe behoeftes: Infinity Repair is hieruit voortgekomen. “In eerste instantie hebben we het gehele concept zelf ontwikkeld met als doel om het concept aan de bestaande vastgoedonderhoudsmarkt aan te kunnen bieden. Daarmee sorteerden we voor op de maatschappelijke ontwikkeling en voorzagen we in de vraagstelling naar duurzame oplossingen bij kozijnonderhoud. Toen bleek dat de markt hiervoor nog niet klaar was, hebben we zelf met externe investeerders Infinity Repair in de markt gezet. Met de toenemende druk op het verduurzamen bij vastgoedonderhoud zien we dat Infinity Repair een succesvolle implementatie aan het doormaken is.”

De Bouw- & Infrasector heeft iets te doen met de huidige belangrijke vraagstukken. Waar kan het verschil gemaakt worden en waar wil je dit? Kunnen, willen en doen vormen de basis van ondernemen en ‘ Toekomstgericht Ondernemen’. Het vroegtijdig zien van maatschappelijke veranderingen en daarbij de vraag stellen ‘en wat betekent dat voor mijn bedrijf?’ zorgt ervoor dat je kansrijk bent in het toekomstgericht maken en houden van je onderneming. Nico: “Niet alleen voor nu tijdens de transitie, maar juist ook voor de toekomstbestendigheid. Dit vraagt om lef en durf en biedt kansen en mogelijkheden.” 

Vanuit Building Changes zetten we ons al jaren in voor waardering van het ondernemen in de bouw- en infrasector. De mensen (vakmensen / specialisten) die dagelijks in de complexiteit van regeltjes en procedures weer nieuwe prestaties leveren. Prestaties om bestaande en nieuwe bouwwerken en infrastructuren in stand te houden, te onderhouden en te realiseren.

Regio’s duiden een economische samenhang van activiteiten op het gebied van infrastructuur, wonen en werken, kennis- en opleidingsniveau van de beroepsbevolking en ook hun bestuurlijke en culturele eigenheid. Onze regionale benadering van activiteiten wordt geduid en verbonden in termen van clusters, ketens, platforms, convenanten, kenniskringen en netwerken.  Bekijk maar eens deze websites voor inspirerende voorbeelden van onze betrokkenheid: www.buildingchanges.nl, www.infinityrepair.eu, www.innovatieenexperiencecentrum.nl, www.bouwinbalans.nl, www.infrabox.nl, www.wkbcampus.nl, www.buitenruimte.info, www.multifunctioneledaken.nl, www.passportforwork.nl, www.ikgahetmaken.nl, www.infrakr8.nl

Nico: ‘Eén ding is duidelijk: het is tijd om de stip op de horizon vroegtijdig te erkennen en jouw onderneming toekomstgericht te maken.’