Veranderen=Building Changes

De bouwwereld verandert in een zeer snel tempo. Bestaande ketens worden vervangen door nieuwe processen en/of producten. Daarnaast is de traditioneel georganiseerde bouwkolom overgeorganiseerd. Dit zorgt onder andere voor een lage winstmarge.

Wij als Building Changes helpen u bij de transitie voor de komende jaren, zodat u als bedrijf, overheid of non-profit organisatie weer voorruit kan kijken.
We zijn gespecialiseerd in de volgende thema’s: Duurzaamheid, Vitaal ondernemen, Convenantenaanpak, Versnellen en effectiever werken met ICT.
Concrete projecten zijn bijvoorbeeld: Loket duurzaam GWW, Convenantenaanpak regio Amsterdam, het 3D scannen en printen van kozijnreparaties.

Wij faciliteren het proces met de benodigde praktijk ervaring en een nieuwe manier van samenwerken. We kunnen uw project(en) begeleiden van het voorbereidende proces tot en met de complete uitvoering. Hierdoor worden verspillingen omgezet naar meerwaarde. Wij brengen een schat aan praktijkervaring en procestechnieken mee voor het benodigde veranderings- en vernieuwingsmanagement. Zodat u weer blij naar de toekomst kijkt.

Laten we samen werken aan de bedrijfskundige oplossingen voor morgen.