-->

Bouwen aan verandering

MKB-Kring Amsterdam draagt bij aan duurzame inkoop

Duurzaam bouwen

Gepubliceerd op: 9 maart 2022

De gemeente Amsterdam wil via de inkoop opdrachtgevers stimuleren en ondernemers de mogelijkheid bieden om duurzame producten, werken en diensten te leveren. Zo levert elke opdracht, elke aanbesteding en elk contract een bijdrage aan een duurzame stad. Marten Klein, directielid van Ingenieursbureau Amsterdam, sprak over het belang van samenwerking in de infra in een Infrasite-webinar. Building Changes onderschrijft dit van harte en is blij dat zij in de vorm van de MKB-kring Amsterdam een bijdrage levert aan een goede samenwerking tussen aannemers en de gemeente bij duurzame ontwikkelingen.

Elektrisch materieel
Als eerste partij in Nederland mocht de combinatie Markus-Veekens recent de eerste geschakelde elektrische 3-tons trilplaat inzetten op een Amsterdams werk. Lof voor de gemeente om dit materieel uit te vragen en de combinatie om dit aan te bieden. Deze uitvraag komt niet uit de lucht vallen. In de MKB-Kenniskring Amsterdam werd in 2021 een inventarisatie gedaan van de ontwikkelingen en investeringen van elektrisch materieel bij de kringleden. Dit overzicht gaf Amsterdam een goed beeld van de beschikbaarheid van dit materieel bij de bedrijven zodat het als eis kon worden opgenomen in de uitvraag. Het geeft de ‘standlijn’ weer wat bedrijven op dit moment kunnen realiseren met uitstootvrij en energiezuinig materieel.

Samenwerken in een kenniskring
Een kenniskring is een door een aanbestedende dienst georganiseerd platform voor informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen. Het doel is het verkrijgen van inzichten in mogelijke, praktische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid, zero-emissie en circulariteit; de duurzame buitenruimte. Een kenniskring is een permanente vorm van marktverkenning en marktconsultatie gebaseerd op publiek-privaat samenwerken aan betere prestaties in het publieke domein. In Nederland werken diverse steden samen met het regionale midden- en kleinbedrijf (MKB) als het gaat om grond- weg- en waterbouw.

Interesse in deze vorm van werken?
Lees hier meer over onze convenantenaanpak en kenniskringen. Buitenruimte.info is hier een goed voorbeeld van. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Guus Pieters of Sybren Steensma via gp@buildingchanges.nl of sst@buildingchanges.nl.