-->

Bouwen aan verandering

7 succesfactoren om meer te halen uit de samenwerking tussen gemeenten en GWW-aannemers

Duurzaam bouwen

Gepubliceerd op: 20 mei 2022

Klimaatverandering is een realiteit geworden waar we ons op moeten aanpassen. Veel traditionele GWW-oplossingen passen daar niet meer bij. Gelukkig zijn er veel innovatieve oplossingen beschikbaar. Maar die vinden vaak niet hun weg naar de reguliere GWW-praktijk. Een betere samenwerking tussen gemeenten en GWW-aannemers kan hierbij helpen, en een bijdrage leveren aan groenere en duurzamere BuitenRuimte. Maar hoe? We zetten 7 succesfactoren op een rij.

  1. Open en vroegtijdig de markt betrekken Benut als gemeente vroegtijdig en integraal de expertise die de markt te bieden heeft. Daarvoor is nodig dat je vooraf openheid geeft als gemeente over waar de uitdagingen van de toekomst liggen, zodat het richtinggevend kan worden voor investeringen die aannemers moeten doen. Zoek afstemming met de markt vóórdat een aanbesteding start in de vorm van bijvoorbeeld een  marktconsultatie. Maak je beleid ook meetbaar, zodat je achteraf in gezamenlijkheid kunt monitoren in hoeverre de ambities gerealiseerd zijn.
  2. Samenwerkingsovereenkomst Sluit een overeenkomst tussen gemeente en lokaal betrokken aannemers over hoe je wil samenwerken. Spreek vooraf de intenties uit naar elkaar over hoe marktpartijen actiever kunnen bijdragen aan projecten. Via (proef)projecten kan je gezamenlijk leren hoe je invulling kunt geven aan maatschappelijke opgaven en hoe die lokaal tot zijn recht komen.
  3. Organisatieontwikkeling Een nieuwe manier van samenwerken vraagt om organisatieontwikkeling, aan beide zijden van de tafel. Veel gemeenten merken de noodzaak om aan de binnenkant van hun organisatie een slag te maken in het integraal doorvertalen van beleid naar praktijk. De interne verbindingen voor een integrale aanpak ontbreken, bijvoorbeeld tussen uitvoering en beheer. Aannemers merken dat werken vanuit een prestatiedoelstelling een andere opstelling vergt dan vanuit laagste prijs. Dat is tegelijkertijd  een kans om een nieuwe generatie werknemers aan het bedrijf te verbinden.
  4. Transparante selectiemethode Je kunt in de voorbereiding van een werk meerdere aannemers vroegtijdig betrekken in bijvoorbeeld een adviestraject of marktconsultatie. Tegelijkertijd moet je als gemeente transparant blijven over de wijze waarop werken worden aanbesteed. Het inbrengen van expertise vooraf mag nooit leiden tot een oneerlijk concurrentievoordeel. 
  5. Samen leren en ontwikkelen Gezamenlijk optrekken met de markt maakt het mogelijk samen te leren en te groeien. Spreek af tussen gemeente en aannemers onderling dat je ervaringen en inzichten uitwisselt. Over successen, maar juist ook over de teleurstellingen. Deel die lessen met de verdere buitenwereld. Spreek je uit over de kwalitatieve zaken, maar ook over de kwantitatieve kant.
  6. Successen vieren Laat zien waar je samen trots op bent. GWW-projecten halen helaas vaak alleen de krant als er wat mis gaat. Dat vertekent ten onrechte het beeld. Samenwerking leidt tot mooie resultaten en dat moet gezien worden!
  7. Ervaringen uitwisselen Opdrachtgevers kunnen ook van elkaar een hoop leren. Zoek gelijkgestemde gemeenten op om met elkaar in contact te komen. Hoewel elke gemeente zijn eigen groeipad volgt, zien we wel verschillende fases waarmee veel gemeenten worstelen. Soms kan het inspirerend zijn om de ervaringen te horen van een gemeente die net een stap verder is.

Building Changes is betrokken bij kenniskringen en/of samenwerkingsovereenkomsten in Amsterdam, Hoorn, Alkmaar, Rotterdam en Drechtsteden. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Guus Pieters of Sybren Steensma

Hoe ga je in de praktijk om met deze tips? Lees hier meer over een project in de gemeente Hoorn